Dnes je 14.04.2024

Svátek má Vincenc

ikonka pocasi 10°C - zataženo

Pelhřimov

Ze zastupitelstva: Rozpočet na letošní rok byl schválen

Ze zastupitelstva: Rozpočet na letošní rok byl schválen

Návrh rozpočtu města na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pelhřimov na období 2025 
a 2026 – to byl jeden z prvních bodů, které projednalo ve středu 6. března na svém 9. řádném zasedání Zastupitelstvo města Pelhřimova. Návrh počítá s celkovými výdaji ve výši 692 193 000 korun, přičemž kapitálové výdaje činí celkem 305 991 000 korun. Příjmy činí celkem 563 693 000 korun. Schodek tedy představuje 128 500 000 korun a jeho financování je zajištěno převodem vlastních rozpočtových prostředků z minulých let. Návrh rozpočtu byl bez diskuse schválen.

Členství Města Pelhřimov ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Zastupitelé také schválili členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Toto rozhodnutí otevírá dveře k řadě výhod, které mohou mít vliv na podobu a efektivitu městské dopravy a prostředí. Mezi hlavní výhody členství patří propojení s politiky a úředníky z jiných obcí, což umožňuje spolupráci, sdílení postupů a inovací. Členové budou mít také volný přístup na konference, semináře a školení zaměřená na městskou mobilitu, veřejný prostor a inovace, které spolek pořádá.

Dále je poskytována odborná konzultace v oblasti městské mobility a členové získají přístup do znalostní databáze. Propagace udržitelné městské mobility a realizace projektů, přístupů a ambasadorů přesahujících hranice České republiky jsou dalšími výhodami. Členství v tomto spolku také umožní bezplatnou účast obce v celorepublikovém projektu Výzva 10 000 kroků, který se koná dvakrát ročně.

Partnerství pro městskou mobilitu si klade za cíl zlepšit design ulic, podporovat udržitelné formy dopravy, využívat moderní technologie a sdílené služby a zapojovat občany do plánování změn ve městě. Dalšími výhodami pro členy jsou přímý vliv na tvorbu vládních koncepcí městské mobility a další legislativy, členství v komunikační platformě, katalog příkladů dobré praxe, putovní výstavy, odborné konference, semináře a možnost čerpání financí z dotačních programů pro realizaci pilotních projektů.

Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (déle jen „spolek BISON“) - vstup do spolku a jmenování delegáta za město Pelhřimov
Zastupitelé rovněž schválili vstup města Pelhřimov do spolku BISON, který se specializuje na budování a implementaci sdílených open-source nástrojů. Tento spolek má za zakládající členy významné subjekty jako jsou Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Nové Město na Moravě a Kroměříž. Rozhodnutí o vstupu bylo projednáno a schváleno Radou města.

Díky členství ve spolku BISON získává město Pelhřimov možnost aktivně se podílet na rozvoji a implementaci inovativních open-source nástrojů, které mohou přinést významné přínosy pro obyvatele i pro městskou infrastrukturu. Vstup do tohoto spolku rovněž otevírá dveře k možnosti spolupráce na důležitých projektech s dalšími regionálními a místními subjekty, což přispěje k posílení pozice města v oblasti moderních technologií a digitální transformace.

Zároveň schválili Ing. Petru Matoušovou, projektovou manažerku z investičního odboru, jako delegátku města do spolku BISON. Toto rozhodnutí vypovídá o důležitosti a zájmu města o aktivní zapojení do činnosti spolku a jeho projekcí. 

Příští jednání Zastupitelstva se uskuteční ve středu 24. dubna 2024.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov