Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 21°C - jasno

Pelhřimov

Zástupci osadních výborů se zapojili do diskuse s městem

Zástupci osadních výborů  se zapojili do diskuse s městem

V zasedací místnosti pelhřimovské radnice se uskutečnilo tradiční setkání představitelů města a technických služeb se zástupci osadních výborů (OV) – místních částí Pelhřimova, na kterém mohli přítomní vyslechnout novinky z radnice, chystané legislativní změny či mohli vyjádřit své podněty a připomínky a nastínit tak vedení města problémy, se kterými se potýkají.

V úvodu setkání starosta města Ladislav Med poděkoval předsedům OV za dobrou spolupráci a jejich práci na místních částech. Dále sdělil, že město nebude zvyšovat koeficient daně z nemovitosti a pohovořil o vysoutěžené nižší ceně energií na příští rok a plánovaných velkých investicích v roce 2024, které budou realizovány ve Starém Pelhřimově, Skrýšově a Strměchách. Místostarosta Zdeněk Jaroš pohovořil o nových cyklostezkách, které jsou hojně využívány a lidmi velmi chváleny. Místostarosta Karel Kratochvíl mimo jiné připomněl přítomným, aby na své akce žádali o dotaci z Rozvojového fondu města. Dále uvedl, že v případě, že město dostane dotaci, bude otevřena dětská skupinka pro děti, které se nedostanou do mateřské školky.

Vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa poděkoval za spolupráci a velké množství odvedených brigádnických hodin, které obyvatelé v místních částech už tradičně odpracovali. „V letošním roce bylo prozatím za brigády vyplaceno zhruba milion korun,“ uvedl. Zároveň zástupce osadních výborů v této souvislosti seznámil se zásadními změnami v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti s účinností od 1. 10. 2023 a s dalšími změnami v oblasti dohod o provedení práce s účinností od 1. 7. 2024, které přináší konsolidační balíček podepsaný prezidentem republiky. Dále uvedl, že za odbor vnitřních věcí bylo do místních částí za rok 2023 investováno téměř 5 milionů korun.

Ředitelka technických služeb Eva Hamrlová informovala o odpadovém hospodářství. „Lidé příští rok zaplatí více 
za odpadový systém, který v sobě zahrnuje nejen svoz a likvidaci, jak tříděného, tak netříděného odpadu, ale také celkový provoz sběrného dvora, třídící linky, překládací stanice a kompostárny. V neposlední řadě náklady ovlivňuje také odstranění černých skládek,“ uvedla mimo jiné ředitelka. „Důvodem zvýšení poplatku je především nárůst nákladů jako jsou energie, zvyšující se poplatky za skládkování odpadu a změna sazby DPH ze snížené na základní sazbu. Zároveň dochází k rapidnímu propadu cen vytříděných druhotných surovin, které každoročně částečně kompenzují náklady spojené s likvidací odpadu,“ dodala. Dále informovala o poklesu ceny výkupu papíru a plastu a o monitoringu naplněnosti kontejnerů, které se na základě vyhodnocení přemisťují.

V závěru setkání došlo i na diskuzi, kdy zástupci osadních výborů prezentovali svá stanoviska. Hojná účast zástupců z řad osadních výborů ukazuje, že spolupráce mezi městem a osadními výbory je na velmi dobré úrovni.                         

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov