Dnes je 24.06.2024

Svátek má Jan

ikonka pocasi 21°C - oblačno

Pelhřimov

Základní škola Na Pražské se stala Školou Paměti národa

Základní škola Na Pražské se stala Školou Paměti národa

Jako historicky první pelhřimovská škola se ZŠ Na Pražské v zastoupení žáků Z. Havláta, J. Urbánka, P. Křížka, T. Svobodové a N. Jírů v roce 2022 zúčastnila projektu obecně prospěšné společnosti Post Bellum, která se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí. Z těchto materiálů připravuje výstavy a spolupracuje s nejrůznějšími médii na výrobě dokumentárních pořadů. Žáci v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“ zaznamenali vzpomínky paní V. Holakovské, která jako dítě zažila vypálení obce Leskovice na konci 2. světové války oddílem SS.

Žáci se v tomto projektu naučili nejenom pracovat s vhodnou dokumentační technikou – jejich výstupem byl videofilm, ale především se naučili spolupracovat, řešit problémy a poznávat dějiny naší země prostřednictvím osobních zážitků pamětníka. Dějiny náhle nebyly jen neosobním popisem určitých událostí, ale konkrétní událostí prožitou člověkem, kterého měli možnost osobně poznat…

Není tedy divu, že do stejného projektu škola vstoupila i v roce 2023. Tentokrát se realizační tým skládal ze žákyň D. Novotné, A. Hrdouškové, K. N. Adamové, A. Bambuchové a L. Kumžákové, pomohli jim také žáci Z. Havlát a J. Urbánek, kteří měli zkušenosti s projektem z předešlého roku. Pamětnicí stala Mgr. M. Charvátová, která je provedla druhou polovinou dvacátého století až do roku 1989. Výstupem jejich práce byl opět videofilm, který byl představen v Humpolci na slavnostním ukončení celého projektu.

Na základě práce žáků a jejich učitelů se ZŠ Na Pražské stala v roce 2023 Školou Paměti národa. Stala se tak součástí sítě škol, na kterých učí učitelé, kteří hledají zajímavé způsoby, jak žákům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, jako je výchova k demokracii a lidskoprávní problematika. Zároveň je škole umožněn přístup na webové stránky „Paměť národa školám“, kde je velké množství inspirativního učebního materiálu.

Být ŠKOLOU PAMĚTI NÁRODA zavazuje,  už jen proto, abychom nezklamali ty, kteří se o svůj život a mnohdy nelehké životní zážitky podělili a kteří svoje soukromí svěřují mladým lidem. Škola Paměti národa učí žáky vážit si každého životního osudu, učí naslouchat, poznávat minulost a pochopit, „… že žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ —  John Donne

Mgr. František Nechvátal, ZŠ Na Pražské