Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - oblačno

Pelhřimov

Zájmové kroužky nabízíme žákům zdarma, říká ředitel školy Jan Jůzl

Zájmové kroužky nabízíme žákům zdarma, říká ředitel školy Jan Jůzl

Základní škole Krásovy domky již druhým rokem šéfuje ředitel Jan Jůzl. Se začátkem nového školního roku jsme s ním hovořili nejen o činnosti školy.

Ve funkci ředitele jste v září zahájil druhý rok. Předtím jste na vaší škole učil. Jaké to je, ocitnout se ve funkci a vést své kolegy?
Já na nějaké problémy nenarazil. Naše škola byla velmi dobře nastavená a vedená. Minulý školní rok jsem se soustředil hlavně na povinnosti ředitele, na proces malé revize ŠVP a projekt v rámci OP JAK. S kolegy řeším dílčí věci, na všechny se mohu plně spolehnout, a tak škola funguje na výbornou.

Změnilo se něco pod vaším vedením?
Soustředili jsme se na hodnocení pedagogického procesu, což pokládám za interní věc. Zavedli jsme dílčí pedagogické rady. Pokusili jsme se zlepšit nabídku kroužků ve škole. Snažíme se také prezentovat činnost školy více na veřejnosti. V rámci operačního programu Jan Ámos Komenský připravujeme projektové vyučování, které bychom chtěli zařadit do našeho školního vzdělávacího programu. 

Můžete nám přiblížit, jaké kroužky vašim dětem nabízíte?
Nabídku jsme rozšířili v rámci školní družiny, kde vedou vychovatelky kroužky v rámci své pracovní doby, takže jsou tyto kroužky pro děti zdarma. Díky aktivitě dalších kolegů tady máme například zdravotnický kroužek, basketbalový, publicistický nebo kroužek šití a umělecký ateliér. Do budoucna plánujeme nabídku rozšířit, nabízí se spolupráce například s domem dětí a mládeže nebo Hodinou H. 

Zmínil jste se o rozšíření podpory výuky anglického jazyka. Máte dost kvalifikovaných učitelů?
Vnímám obecně nedostatek učitelů skoro všech aprobací. Co se angličtinářů týče, jsme na tom zatím dobře. A máme ve škole řadu šikovných kolegů, kteří jsou ochotni se věnovat žákům i nad rámec, problémem je jen časová náročnost. Například ve družině je kroužek hravé angličtiny. Dětem, které mají zájem, nabízíme doučování, nebo další praktické aktivity spojené s angličtinou. 

V minulosti jste se dělili se sousední školou Komenského o přízemí ve vedlejší budově. To ještě platí?
Spolupráce obou škol je dobrá. V přízemí jejich budovy využíváme učebnu dílen a cvičnou kuchyňku. Dělíme se také o tělocvičny, a to se sousední školou i středním odborným učilištěm, kde si také na několik hodin prostory pronajímáme.

Daří se vám podělit se o ty tělocvičny? 
Vždycky si musíme počkat, co na naši školu zbude. Někdy je to napínavé, ale sousední základní škola se nám snaží vyjít vstříc. Nyní navíc bojujeme s nedostatkem rozvrhových volných hodin kvůli výstavbě SOU na Křemešnické. Už v loňském roce vyvstal problém, protože jedna ze dvou tělocvičen odborného učiliště je v současné době provizorně předělaná na dílnu pro učně - elektrikáře. Nebyla tak jiná možnost, než využít i malou tělocvičnu na ZŠ Komenského 1326 (dříve speciální škola). Když je hezké počasí, tak žáci chodí na hřiště za Kalvárií.

V loňském roce uplynulo šedesát let od založení vaší školy. Jak jste toto výročí oslavili? 
Zlatým hřebem byla výtvarná soutěž spojená s tímto výročím, zapojili se jednotlivci, skupinky i celé třídy. K oslavám patřily i školní akademie, školní ples. Měli jsme i speciální den otevřených dveří, aby se veřejnost seznámila s chodem naší školy. Přišlo hodně bývalých žáků školy.

Co se za těch šedesát let ve vaší škole změnilo?
Škola teď vypadá úplně jinak, než jak na ni vzpomínají pamětníci. Je zde jiné uspořádání tříd, nové kabinety pro učitele. V minulých letech získala škola podkrovní nástavbu, ve které jsou dvě počítačové učebny a výtvarný ateliér, který je multifunkční. Volný prostor pro dramatickou výchovu a další využití. Ve vedlejší přístavbě vzniklo šest tříd prvního stupně a v přízemí nové šatny. Zrekonstruováno bylo i přízemí budovy – sborovna, ředitelna, kancelář zástupce ředitele. 

Kolik dětí navštěvuje vaši školu a jaký systém vedoucích pracovníků a pedagogů tady existuje? 
Máme 481 dětí, do prvních tříd nastoupilo 56 dětí. Letos bylo dost odkladů školní docházky. V čele školy je ředitel, jedna zástupkyně ředitele, dvě vedoucí učitelky prvního stupně, jedna vedoucí učitelka druhého stupně a vedoucí vychovatelka.

Připravujete v tomto školním roce nějaké novinky?
Už jsme zahájili výuku nové informatiky. Zařazujeme nová témata, už se všechno netočí jen kolem wordu a excelu, ale soustřeďujeme se na základy programování a algoritmické myšlení. Děti si musí vytvořit sled kroků, kterými dojdou k požadovanému výsledku. Součástí výuky je i práce s robotickými stavebnicemi LEGO nebo programovatelnými destičkami Micro:bit. V plánu máme zapojit do výuky také 3D tiskárny.

Spolupráce s městem funguje?
Za své krátké působení ve funkci ředitele si nemohu stěžovat. S odborem školství a panem místostarostou se spolupracuje velmi dobře. Snaží se nám vycházet vstříc a o školy se skutečně starají.

Hodně se i ve sdělovacích prostředcích řeší problém matek samoživitelek nebo sociálně znevýhodněných rodin, co se týká například školních obědů. Setkáváte se s tím také?
Samozřejmě to také řešíme. Spolupracujeme s organizací Women for Women. Ta má program Obědy pro děti. Škola podává se souhlasem zákonných zástupců žádost o poskytnutí daru. Od organizace dostaneme prostředky na úhradu obědů na celý školní rok ve dvou částkách, které vyúčtováváme. S tímto systémem mám kladnou zkušenost, s organizací Women for Women je velmi dobrá spolupráce. V naší škole se placení obědů týká jedenácti dětí.

Vy sám to nemáte letos jednoduché. Začátkem září jste čekal narození třetího potomka. To asi byly nervy.
Komplikované to bylo i tím, že starší syn nastupoval do první třídy. Pro mne samotného je začátek roku ve škole pracovně také dost náročný. Ale vše jsme tak nějak zatím zvládli a na svět jsme po dvou synech přivítali dcerku.

Marie Steinhauserová