Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 20°C - jasno

Pelhřimov

Z posledního zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova

Z posledního zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova

Sedmé řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova mělo na programu jednání bylo 32 bodů. Zastupitelé mimo jiné schválili níže uvedené body.

Rozpočtové změny
V prvním bodu programu bylo schváleno provedení rozpočtových změn, které se konkrétně týkaly zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Pelhřimov, p. o., na pokrytí mimořádné opravy havárie odpadu a vpusti ve školní kuchyni pracoviště Pražská ve výši 211 315,- Kč a zvýšení příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže Pelhřimov, Třída Legií 382, p. o., na pokrytí opravy střechy na základně Hříběcí ve výši 280 tis. Kč. Dále zastupitelé schválili zvýšení rozpočtu  na akce Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov část A, B ve výši 0,5 mil. Kč z důvodu navýšení ceny za vícepráce (doplnění 8 ks svítidel vč. přívodu, dodatečný požadavek PČR na doplnění zábradlí v místech propustků, provedení rýh z cyklostezky směrem do Bělé, náhradní výsadba za pokácené stromy) a Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov část C ve výši 2,150 mil. Kč z důvodu zvětšeného rozsahu výměny sanace podloží ve zvodněném území. V neposlední řadě schválili zvýšení rozpočtu na Pohřebnictví pro odbor sociálních věcí o 70 tis. Kč.

Přidělení bytu pro Nemocnici Pelhřimov
Zastupitelé schválili v zájmu města přidělení bytu pro lékařku Nemocnice Pelhřimov p.o., která pracuje již od 1. 9. 2023 na interním oddělení a je důležitou součástí stabilního týmu lékařů interního oddělení. Město Pelhřimov poskytlo Nemocnici již 27 bytů.

Přidělení bytu pro Pelhřimovskou vodárenskou s.r.o.
Zastupitelé také schválili v zájmu města přidělení bytu pro zaměstnance společnosti Pelhřimovská vodárenskou s.r.o.

Zvýšení poplatku za komunální odpad
Zastupitelé mimo jiné schválili obecně závaznou vyhlášku města Pelhřimov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. ledna 2024. Lidé příští rok zaplatí víc za svoz odpadu, důvodem je nárůst nákladů jako jsou energie a zvyšující se poplatky na skládkování odpadu. Roční poplatek se zvýší na 950 korun na osobu z dosavadních 850 Kč. I přes zdražení poplatku bude město službu dotovat, od poslední změny poplatku se náklady na celkové odpadové hospodářství zvedly zhruba o deset procent. Za loňský rok město doplácelo 13 milionů korun. Podle zákona o místních poplatcích je horní hranice poplatku za obecní systém odpadového hospodářství omezena paušální sazbou 1 200,- Kč za osobu a kalendářní rok. 

Dotace pro společnost Pelhřimovská sportovní s.r.o.
Zastupitelé schválili dotaci ve výši 550 000 Kč na pořízení investice pro společnost Pelhřimovská sportovní s.r.o. na podlahové mycí stroje (5ks) pro údržbu podlahových ploch na sportovištích (plavecký bazén, sportovní hala, zimní stadion a areál Kalvárie). Stroje, které jsou společností používány, jsou za hranicí své životnosti, často opravované a nefunkční.

Dotace na sportovní činnost
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ze Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova (program) – z finanční rezervy pro: HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. ve výši 140.000 Kč (dospělí) a 280.000 Kč (mládež). Dále pak BK Pelhřimov, sportovní spolek (2. liga mužů) ve výši 300.000 Kč, BK Pelhřimov, sportovní spolek (2. liga ženy) ve výši 90.000 Kč, FK Maraton Pelhřimov, z.s. ve výši 510.000 Kč, Liga Atletů Pelhřimov z.s. ve výši 37 500 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov z.s. oddíl atletika ve výši 5 000 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov z.s. oddíl box ve výši 0 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov z.s. oddíl volejbal ve výši 60.000 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov, z.s. oddíl stolní tenis ve výši 37.750 Kč.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov