Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - polojasno

Pelhřimov

Z posledního zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova - 6. 12.

Z posledního zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova - 6. 12.

Na svém posledním letošním zasedání se zastupitelstvo města sešlo ve středu 6. prosince. Mimojiné projednalo návrh kapitálového rozpočtu, přidělení bytu Nemocnici Pelhřimov, schválilo plán zasedání na příští kalendářní rok a v neposlední řadě zvolilo nové držitele Cen města Pelhřimova.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Jedním z prvních bodů jednání byl návrh kapitálové části rozpočtu města na rok 2024. Ten byl schválen v objemu 288,071 mil. korun a zároveň bylo stanoveno, že zahájit investiční akce, podmíněné spolufinancováním investičními dotacemi, lze pouze po smluvním zabezpečení příslušné dotace. V dalším bodě pak bylo odsouhlaseno, že do schválení regulérního rozpočtu města se bude v Pelhřimově hospodařit na základě rozpočtového provizoria. Do doby, než dojde ke schválení rozpočtu na rok 2024, budou hrazeny pouze nezbytné běžné výdaje k zajištění plynulosti a kontinuity hospodaření města Pelhřimova a všech právnických osob financovaných z rozpočtu města, tzn. například: platby za energie, nákup materiálu a služeb, finanční vztahy k založeným a zřízeným organizacím, výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy atd. Tento princip uplatňuje město pravidelně už od roku 1990.

PŘIDĚLENÍ BYTU PRO NEMOCNICI PELHŘIMOV
Zastupitelé také schválili v zájmu města přidělení bytu pro Nemocnici Pelhřimov, p.o. Město Pelhřimov poskytlo pelhřimovské nemocnici již 27 bytů. Po přidělení bytů v zájmu města je nájemcem Nemocnice Pelhřimov p.o., která byty dává do podnájmu svým zaměstnancům.

CENY MĚSTA PELHŘIMOVA
Na programu jednání zastupitelstva byl i tradiční bod – volba držitelů Cen města Pelhřimova za rok 2023. Ceny města Pelhřimova se budou udělovat už po jednadvacáté, od roku 2005 do současnosti bylo předáno celkem 126 těchto ocenění. Z předložených nominací byli hlasováním zvoleni tito jednotlivci a subjekty:

Kategorie 1: Žáci, studenti 
Petr Hurda
Student 4. ročníku SPŠ a SOU Pelhřimov v oboru IT s vynikajícími studijními výsledky. V loňském roce se umístil na 2. místě v krajském kole soutěže v anglickém jazyce, účastnil se odborné stáže v rámci projektu Erasmus+ ve slovinském Mariboru. Pravidelně se účastní na projektu Kraj pro bezpečný internet a je členem minitýmu IoT v projektu Kraje Vysočina IKAP.

Nikola Kaňková
Studentka 3. ročníku ekonomického lycea Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov. V rámci svého studijního zaměření na sociální činnost se občasně účastní dobrovolnické činnosti, která se zaměřuje hlavně na práci se seniory. Z vlastní iniciativy se přihlásila společně s kamarádkou do 3. ročníku soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ. Projekt obstál v konkurenci 12 přihlášených projektů a zvítězil v kategorii plánovaný inovativní podnikatelský projekt. 

Kategorie 2 – Sportovci
Dominika Hronová
Skvělá reprezentace ČR a rodného města Pelhřimova v takewondu ve světě. Třetí místo na Evropských Olympijských Hrách a mnoho dalších skvělých úspěchů.

Kristýna Napoleaová
Rodačka z Pelhřimova vyhrála jako třetí česká golfistka turnaj Ladies European Tour. Díky tomuto vítězství se zařadila do kategorie 4 nejlepších 70 hráček a má jistotu startu v turnajích na další dva roky.

Lucie Jiříková
Skvělá sportovní gymnastka z Pelhřimova má na svém kontě několik účastí na mistrovství Evropy, a dokonce Českou republiku reprezentovala i na mistrovství světa.

Kategorie 3 – Podnikatelské subjekty
V letošním ročníku nebyl žádný podnikatelský subjekt vybrán k ocenění. Nikdo z nominovaných v této kategorii totiž neobdržel potřebný počet hlasů, tedy minimálně poloviční počet hlasů všech přítomných zastupitelů města (20 přítomných) – 10 hlasů.

Kategorie 4 - Mimořádné zásluhy o rozvoj města
Mgr. Luděk Charouzek
Je dlouholetým ředitelem Základní školy Na Pražské, Pelhřimov. Velmi úspěšně vedl a vede tuto školu. Svou výukou a směřováním školy několik generací žáků nadchl a naučil je žít sportovně, aktivně a zakořenil v nich lásku a nadšení pro cestování a poznávání cizích zemí. 

MUDr. Stanislav Houštěk
Uznávaný odborník, specialista a primář dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov. Klade důraz na preventivní a komplexní léčebnou péči s citlivým přístupem k individuálním potřebám dětí. 

5 - Zvláštní ocenění
Matice Křemešnická
Obecně prospěšná společnost Matice Křemešnická o.p.s. pečuje o kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku, pořádá prohlídky a rozvijí povědomí o historii města a jeho okolí vydáváním různých publikací. Cílem a posláním Matice Křemešnické je rozvíjet a posilovat především duchovní odkaz poutního místa Křemešník jak po duchovní, tak i materiální stránce. 

Slavnostní večer s předáním Cen města Pelhřimova je plánován na 27. ledna 2024.

PLÁN ZASEDÁNÍ
Zastupitelé na svém posledním letošním veřejném zasedání mimo jiné schválili také návrh plánu zasedání zastupitelstva města na první pololetí roku 2024. Termíny jsou následující: 6. března, 24. dubna a 26. června.

TÉMA DISKUSE – DOTAZNÍK INVESTIC
Starosta města Pelhřimov Ladislav Med v diskusi informoval o dotazníku investic. Všech dvacet jedna zastupitelů obdrželo dotazník investičního rozpočtu na rok 2024. V něm každý určil prioritu plánovaných akcí. Cílem bylo zjistit názory zastupitelů na to, co pokládají za důležité, pokud jde o rozvoj města Pelhřimov v blízké budoucnosti. Z názorové hladiny vyplněných dotazníků mimo jiné vyplynulo zahájit jednání s firmou IROMEZ o kapitálovém vstupu Města Pelhřimov do společnosti. „To by představovalo investici do základního kapitálu společností, za kterou by město obdrželo vlastnický podíl, a tedy i kontrolu nad cenami energií či tepla. V této souvislosti bude určena sedmičlenná pracovní skupina ze zástupců politických stran, kde vítáni jsou také odborníci v oblasti ekonomie,“ uvedl mimo jiné starosta Ladislav Med. „Návrhy je možné zaslat do 20. prosince 2023. Předpokládaný termín zahájení pracovní skupiny je začátek roku 2024,“ doplnil. Zároveň zdůraznil, že výsledek dotazníkového šetření poslouží jako podklad v rozhodování k zahájení investičních akcí města.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov