Dnes je 29.02.2024

Svátek má 

ikonka pocasi 4°C - zataženo

Pelhřimov

Vývoj optických kabelů vyžaduje práci odborníků s praktickými zkušenostmi

Vývoj optických kabelů vyžaduje práci odborníků s praktickými zkušenostmi

Firma OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. získala za svou činnost Cenu Města Pelhřimova. K rozhovoru jsme pozvali jejího ředitele Jiřího Helána (na snímku).

Vaše firma má sídlo v Jihlavě a zde v Pelhřimově je její pobočka?
Jsme samostatná firma, v Jihlavě je naše mateřská společnost, která byla založena počátkem devadesátých let. Je to ryze česká společnost, která se od začátku zabývá vývojem a výrobou jednotlivých prvků optických sítí. To znamená různých konektorů, propojovacích kabelů, rozvodných skříní, zařízení umožňujících převod datových přenosů z metalických sítí na optická vlákna a opačně a také měřicí přístroje pro optické sítě. Což jsou nezbytné prvky pro použití zejména v oblasti telekomunikací, primárně pro přenos velkého množství dat. 
Naše mateřská společnost OPTOKON a.s. má svá obchodní zastoupení po celém světě. Má například vybudovanou velmi aktivní pobočku v Malajsii, kde provozuje kalibrační laboratoř pro optické přístroje, solidní pozici má na arabském poloostrově. A právě zde obchodní partneři podpořili výstavbu závodu pro výrobu optických kabelů. Před tím si společnost OPTOKON a.s. optické kabely pro potřebu vlastní výroby nakupovala od jiných výrobců. Tak vlastně vznikla pelhřimovská firma.

Od kterého roku zde vaše firma působí a kolik zaměstnáváte lidí?
Po předchozích jednáních s městem se začalo stavět v září roku 2015. Pracuje u nás 25 lidí. 

Pracují zde i lidé z Pelhřimova?
Zaměstnáváme hlavně lidi z Pelhřimova a jeho okolí. Jsou to lidé, kteří se ovšem ty věci museli naučit. Jedná se hlavně o práci na našich moderních výrobních linkách.

Je třeba mít na tu práci nějakou specializaci?
Pro speciální práce jsou u nás zaměstnáni mimo zaučených pracovníků také lidé s dlouholetými zkušenostmi z výroby optických kabelů, ale i z oblasti výzkumu a vývoje, kteří k nám přišli z celé republiky. Pracuje u nás tým vedený zkušeným vedoucím technologem, který se výrobou optických kabelů zabývá už téměř třicet let. Od samého začátku se zabýváme vlastním vývojem. Máme vývojové centrum, kde se snažíme aplikovat nejnovější a nejmodernější poznatky z oblasti využití optických vláken v optických kabelech určených pro optické komunikace.

Kde získáváte takové poznatky?
Poznatky a nejnovější trendy získáváme jak u nás, tak hlavně ve světě. V rámci skupiny firem OPTOKON máme trvalé aktivity v oblasti různých mezinárodních konferencí a výstav.

Máte zastoupení v mnoha státech světa. Můžete je jmenovat?
Jedná se o obchodní síť skupiny OPTOKON, kde například v Evropě máme obchodní zastoupení v Polsku, 
na Ukrajině, ve Slovinsku, Srbsku. Co se týče globálního světového trhu tak pak máme významná obchodní zastoupení například v Egyptě, Saudské Arábii, Turecku, ale i v Ománu nebo v již zmiňované Malajsii, také ve Spojených státech.

Kdy se vlastně optická vlákna začala vyrábět?
Ve světě se vlákna začala vyrábět začátkem osmdesátých let minulého století. U nás se v tehdejším Československu začaly optické kabely vyrábět zhruba ve druhé polovině osmdesátých let. Komerční využití této technologie se u nás začalo praktikovat začátkem devadesátých let. První úspěšné aplikace byly prováděny na území Prahy, a to v oblasti akademické sítě budované ČVUT - kde se na prvních trasách, které byly dlouhé něco kolem tří kilometrů, prováděly první testy technických možností tohoto nového telekomunikačního odvětví. Původně byl v republice jeden telekomunikační operátor - Český Telecom, který začal tuto technologii nasazovat ve větším měřítku přibližně od poloviny devadesátých let. Tím byla zahájena plná digitalizace jejich v té době provozované sítě a následně postupně se začalo s nasazováním těchto moderních technologií i u nově vznikajících nových telekomunikačních operátorů optické komunikace. 

Od té doby určitě vývoj pokročil.
Je to stejné jako u každé technologie. Zdokonalují se hlavně přenosová zařízení. Čím je doba pokročilejší, tím se dokáže na menším množství vláken přenést větší množství informací. V dnešní době se jedná o technologii, která je používána v celé řadě odvětví. Bez optických vláken si kromě telekomunikací nelze dnes představit například zdravotnictví, automobilový, letecký a kosmický průmysl. 

Vy sami optická vlákna nevyrábíte?
Optická vlákna nakupujeme od předních světových výrobců, zejména od japonských a amerických firem, také spolupracujeme v této oblasti s některými jihokorejskými firmami. Jedná se o vlákno v takzvané primární ochraně, na které aplikujeme sekundární ochranu. Z vláken v sekundární ochraně se pak vyrábějí různé druhy kabelů. A právě nové konstrukce těchto optických kabelů jsou předmětem činnosti našeho výzkumně vývojového centra. Zde se například zabýváme miniaturizací optických kabelů, ale zejména vývojem zcela nových a dosud nevyráběných atypických konstrukcí optických kabelů, 
pro různá speciální použití dle přání a zadání našich obchodních partnerů.

Kolik optických vláken se vejde do jednoho kabelu?
Naše současná technologie, instalovaná ve výrobním závodě v Pelhřimově umožňuje vyrábět kabely o kapacitě až 864 vláken. Optické vlákno je velmi citlivé na vnější vlivy. Když není v kabelu správně uložené, okamžitě se to projeví zhoršením jeho přenosových parametrů. Předmětem našeho zkoumání je mimo jiné neustálá miniaturizace jednotlivých konstrukcí kabelů, jejímž cílem je umístit co největší počet optických vláken do co nejmenšího prostoru. 
Kabely se nejčastěji instalují formou zafukování do předem uložených HDPE trubek a mikro trubiček. Kabel se do trubky posunuje mechanickým zařízením a současně je do trubky vháněn tlakový vzduch. V prostoru trubky je kabel vzduchem nadlehčován, a když má tu správnou konstrukci, minimální tření a správnou tuhost, tak se tak dá nainstalovat bez dodatečných výkopů i několik kilometrů optického kabelu.
Touto technologií lze poměrně jednoduše, dodatečným dofouknutím potřebného profilu optického kabelu, rozšiřovat kapacity stávajících sítí prakticky bez jakýchkoliv výkopových prací. 

Na to ovšem potřebujete odborníky.
Celý systém je postaven na vysoce kvalifikovaných lidech. Jsou to hlavně lidé, kteří mají dlouhodobé zkušenosti jak z oblasti vývoje a navrhování optických kabelů, tak i z vlastní výroby. Požadavky na kabely jsou dnes sice specifikovány mnoha normami, ale žádná z nich vám neřekne „jak to máte udělat“. Často se navíc stává, že požadavek konkrétního zákazníka je přísnější, než předepisuje norma, nebo je natolik specifický, že ani v normě obsažen není. Pro tyto případy je bezpodmínečně nutný vývoj vlastního know-how a to bez bohatých praktických zkušeností není možné.

Vaše firma získala i různé certifikace. Můžete je vyjmenovat?
Máme certifikaci dle EN ISO 9001, dále pak environmentální EN ISO 14001. Pro jednotlivé konkrétní typy kabelů máme potřebné certifikace osvědčující jejich mechanické, ale i například ohni odolné vlastnosti kabelů. Naši laboratoř máme pro celou řadu mechanických zkoušek akreditovanou, což nám umožňuje nabízet některé služby v rámci zkoumání fyzikálních vlastností optických kabelů i komerčně.  

Letos jste se stali nositeli Ceny města Pelhřimova. Potěšilo vás to?
Ano, určitě nás to potěšilo a na tomto místě myslím, by bylo dobré zdůraznit, že si velmi vážíme spolupráce 
s Městem Pelhřimov a věříme, že i do budoucna bude spolupráce oboustranně zajímavá.

Marie Steinhauserová