Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 21°C - jasno

Pelhřimov

Vedení radnice se sešlo s místními podnikateli

Vedení radnice se sešlo s místními podnikateli

Pozvání vedení pelhřimovské radnice na tradiční setkání přijali významní podnikatelé Pelhřimova. Aktuální investiční plány, sociální oblast, výstavba rodinných domů, obchvat Pelhřimova, to byla hlavní témata přátelského setkání, které se uskutečnilo v prostorách hotelu Slávie. „Vážím si toho, že jste si našli čas a zúčastnili se tohoto setkání. Jsem velmi rád, že v Pelhřimově funguje komunikace mezi městem a podnikatelskou sférou. Je to pro nás velmi důležitá zpětná vazba,“ uvedl v úvodu starosta Ladislav Med. Zároveň poděkoval Lubomíru Stokláskovi, generálnímu řediteli Agrostroje, a Monice Stokláskové, ředitelce hotelu Slávie za poskytnutí prostor a výborně nachystané občerstvení.

Starosta zahájil setkání a seznámil přítomné s aktuálními informacemi o fungování radnice, mimo jiné sdělil, že radnice je v dobré finanční kondici a nehodlá v příštím roce zvyšovat koeficient daně z nemovitosti či vodné nebo stočné. „Pokud by došlo k navýšení, bude se jednat pouze o minimální částky,“ doplnil.

Ve své prezentaci dále zdůraznil zodpovědnost vedení města Pelhřimova za udržení dalších generací ve městě, přičemž připomenul, že podmínkou je samozřejmě nabídka práce, dostupné bydlení a společenská infrastruktura. Pro město jsou velmi důležití občané s trvalým pobytem ve městě. „Evidence občanů, kteří mají trvalé bydliště v obci, je rozhodující pro příspěvky ze strany státu. Pro takzvané rozpočtové určení daní. Příjem na jednoho přihlášeného občana se pohybuje okolo osmnácti tisíc ročně,“ zdůraznil důležitost. Peníze, které město v podobě příjmu do rozpočtu získá, investuje například do infrastruktury a rozvoje. „Co se týká výstavby rodinných domů, tak město vlastní pozemky nad Polním dvorem směrem k vodojemu nad bytovými domy Agrostroje a Contegu. Samozřejmě, že zájemce o stavební parcely mohou také uspokojit soukromí investoři,“ nastínil situaci starosta. Dále doplnil, že pozemky pro výstavbu rodinných domů nabízejí také místní části či okolní obce. Závěrem zdůraznil, že rozvoj a zábor orné půdy nebude do budoucna možný.

Následně se slova ujal místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš, který informoval o změně územního plánu číslo čtyři a o největších investičních akcích města letošního roku, mezi které patří například: vybudování cyklostezky okolo rybníka Stráž, výstavba historicky nejdelší cyklostezky Pelhřimov – Pavlov, výstavba bezpečné stezky z Pelhřimova do Skrýšova, koupě obchodního centra Vysočina či rozsáhlé rekonstrukce ulic. Nastínil také plánované projekty, jako je rozšíření hřbitova, vznik parkovišť u řeky Bělé a v lokalitě Táborská, revitalizace Děkanské zahrady, rekonstrukce Sporthotelu či soubor navrhovaných úsporných opatření v rámci městských budov v podobě projektu EPC. „Investorem všech akcí je vždy město, které usiluje při velkých projektech o získání podpory z dotačních titulů, což se nám daří,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš. „Jsem velmi rád, že se město neuvěřitelně rozvíjí a nabízí občanům komfortní zázemí pro spokojený život,“ doplnil místostarosta. Zazněla také žádaná informace o plánované výstavbě západního obchvatu města Pelhřimov, která by měla začít v roce 2026.

V neposlední řadě podnikatele zajímala veřejná sbírka založená za účelem „Získání finanční pomoci pro občany Ukrajiny“ – pomoc uprchlíkům postiženým ozbrojeným konfliktem. K datu 31. 10. 2023 bylo na sbírkový účet přijato 400 830,- Kč. Ke stejnému dni bylo použito 279 046,- Kč na stravování uprchlíků, nákup domácích spotřebičů, dohled nad skupinou dětí ve věku 3–6 let, výuku českého jazyka a učebnice.   

Místostarosta Karel Kratochvíl seznámil podnikatele s aktuálními informacemi týkajícími se sociální oblasti. Poptávka po pobytových sociálních službách stále více roste. V současnosti se čekací doba v domově pro seniory neustále zvyšuje. „Na místo lidé čekají půl roku až rok. Záleží, zda se jedná o čekatele či žadatele. Z tohoto důvodu se do budoucna bude cílit na posilování terénních a ambulantních služeb tak, aby mohli lidé zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí,“ uvedl k problematice místostarosta Kratochvíl. Dále zmínil že v Pelhřimově chybí nízkoprahové centrum pro děti a mládež. „To je vhodné zejména tam, kde se vyskytují sociálně vyloučené lokality s bezprizorními dětmi a mládeží, kteří nevhodně tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných krádeží či kriminality,“ nastínil záměr do budoucna.

Mimo jiné také seznámil podnikatele s možností využívat sdílená kola po Pelhřimově, která se dobře ujala. „Pelhřimov je město krásné a upravené, obklopené krajinou, město krátkých vzdáleností, které přímo vybízí k chůzi a k jízdě na kole. Byl bych moc rád, kdyby kola mohli občané využívat i v příštím roce,“ uvedl místostarosta. Zároveň požádal přítomné, že se nabízí možnost finančně se podílet s městem na jejich provozu v roce 2024. Mimo jiné také uvedl, že základní školy by měly zájem se svými žáky navštívit pelhřimovské podniky, aby viděli možně pracovní příležitosti pro budoucí rozhodování, kam na školu a kde poté například pracovat v místě bydliště. Závěrem prezentace nabídl zrekonstruovaný prostor na Malé scéně v KD Máj k možnému využití pro firemní akce.

V průběhu prezentací došlo i na hojnou diskusi a názory z řad podnikatelů, kteří závěrem také poděkovali za příjemné setkání a dodali, že si odnáší zajímavé poznatky. „Bylo to velice zajímavé setkání, vyměnili jsme si zkušenosti ohledně současné situace podnikatelského zázemí v Pelhřimově. Jsem rád, že jsme dokázali vytvořit tradici, která je všem ku prospěchu,“ uzavřel setkání starosta Ladislav Med. Další Setkání podnikatelů s vedením města je plánováno v příštím roce.

Cílem setkání bylo předat podnikatelům aktuální informace z pelhřimovské radnice a získat od nich názory, připomínky či náměty na témata, která budou v budoucnu společně řešena. 

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov