Dnes je 15.06.2024

Svátek má Vít

ikonka pocasi 20°C - oblačno

Pelhřimov

V Táborské ulici přibyde 179 parkovacích míst

V Táborské ulici přibyde 179 parkovacích míst

Začala dlouho očekávaná výstavba nového parkoviště v ulici Táborská. Toto nové parkoviště nabídne 179 parkovacích míst, z nichž sedm bude vyhrazeno pro tělesně postižené. Parkoviště bude napojeno přímo na ulici Táborská prostřednictvím dvou připojovacích míst, což zajistí jeho průjezdnost. Všechna parkovací místa budou uspořádána kolmo.

Povrch parkovacích míst bude tvořen betonovou vsakovací širokospárovou dlažbou, která bude oddělena od komunikací novou betonovou obrubou. Chodníky budou vybudovány ze zámkové dlažby, které plynule naváží na stávající chodníky v okolí. Okraje chodníků a parkovacích ploch přiléhající k zeleni budou dosypány zeminou a osety travou, čímž dojde k estetickému a funkčnímu začlenění parkoviště do okolního prostředí.
 
Bohužel, v rámci stavby bylo nutné pokácet několik stromů v místě plánovaného napojení parkoviště. Město Pelhřimov však plánuje náhradní výsadbu v místě budovaného parkoviště, která bude kompenzovat ztrátu zeleně.
 
Součástí projektu je také vybudování nového kabelového rozvodu veřejného osvětlení v prostorách parkoviště. Budou instalovány nové stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel, což zajistí bezpečnost a komfort pro uživatele parkoviště i v nočních hodinách.
 
Obyvatelé sídliště Táborská se již dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst, což vedlo ke zhoršující se situaci v oblasti parkování. „Snažíme se zajistit dostatečný počet parkovacích míst v této lokalitě a tím vyjít vstříc potřebám obyvatel a zvýšit kvalitu života rezidentů v této části města. Jedná se o doplnění  stavu parkovacích ploch největšího sídliště v Pelhřimově,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš.

„Vzhledem k nutnosti rekonstrukce kanalizačního přivaděče ze Starého Pelhřimova, který se nachází pod nově budovaným parkovištěm, bude realizace parkoviště prodloužena oproti původnímu termínu, nicméně parkoviště bude dokončeno do konce letošního roku,“ přiblížil situaci Tomáš Petera, vedoucí odboru investičního Městského úřadu Pelhřimov.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov