Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 20°C - jasno

Pelhřimov

V centru města dojde ke zjednosměrnění tří ulic

V centru města dojde ke zjednosměrnění tří ulic

Město Pelhřimov od 1. července 2024 provede významné změny v dopravním systému místních komunikací. Ulice Solní, Děkanská a Tylova budou upraveny na jednosměrný provoz ve směru k ulici Nádražní/Příkopy, zatímco cyklisté budou moci využívat obousměrného provozu. Tato úprava, která byla připravována více než deset let 
a realizována na návrh Policie ČR a Dopravní komise města Pelhřimov, má za cíl zklidnění dopravy v těchto ulicích.

Zjednosměrněním se zvýší kapacita parkovacích míst a částečně odloučí automobilový provoz, čímž vznikne bezpečnější prostor pro cyklisty. Ti budou mít vyhrazené pruhy s obousměrným průjezdem, označené svislým či vodorovným značením.

Parkování v ulicích Solní, Děkanská a Tylova bude zpoplatněno a k dispozici budou parkovací automaty. Tímto opatřením dojde k výrazné regulaci značek v ulicích. Celkem vznikne 39 parkovacích míst podél komunikace a pět míst pod kostelem sv. Bartoloměje. Parkování bude možné pouze na vyhrazených místech v jednom směru – po pravé straně ve směru k ulici Nádražní/Příkopy. Parkování podél komunikace pod sakurami u OD Vysočina bude zrušeno.

Ve výše uvedených ulicích zůstávají tři přechody, které se již nebudou časem obnovovat, protože tímto opatřením vzniká v této lokalitě pěší zóna, kde bude umístěna dodatková tabulka označující pěší zónu. V pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.

Na dopravní systém, který zavede výše uvedené jednosměrné ulice, je nutné pohlížet jako na celek. Město zpracovává dopravně-inženýrské analýzy, které posuzují dopravní situace, sledují bezpečnost, plynulost, dopravní značení a parkoviště města. Podle těchto analýz mohou být v budoucnu postupně zaváděny další změny, jednou z prvních úprav je právě zavedení jednosměrných ulic. 
 
Parkovací automaty budou umístěny u kostela sv. Bartoloměje, u městské knihovny na křižovatce Jirsíkova a Tylova, u obchodního domu Vysočina a v ulici Dr. Tyrše.

Maximální ceny služeb parkovišť
Maximální ceny služeb parkovišť (dále jen „parkovné“) se stanovují takto:
Cena parkoviště v ulici Dr. Tyrše, v ulici Solní, v ulici Děkanská, v ulici Tylova a v ulici Solní u obchodního domu Vysočina v rozsahu dopravního značení.
1. bezplatně prvních 30 minut stání, při placení prostřednictvím parkovacího automatu,
2. 30,- Kč za každou započatou hodinu stání při placení prostřednictvím parkovacího automatu,
3. bezplatně ve dnech pondělí až pátek v době 18.00 – 6.00 hodin, a od soboty 12.00 hodin do pondělí 06.00 hodin.
4. u obchodního domu Vysočina paušální částka 1.500,-Kč pro jedno vozidlo za kalendářní rok při zakoupení karty vydávané Městským úřadem Pelhřimov. Pro rok 2024 činí paušální částka 1.000,-Kč.
Kontrolu parkování budou provádět pracovníci MěÚ Pelhřimov. Je nutné, aby řidiči měli umístěný lístek o zaplaceném parkování na viditelném místě v autě. Tím předejdou nepříjemnostem spojených s pokutami. 
Řidiči jsou také vyzýváni, aby pozorně sledovali a dodržovali dopravní značení a přispěli tak k bezpečnosti a plynulosti provozu.

Zavedená změna, která platí od 1. července 2024 bude průběžně vyhodnocována, monitorována a konzultována s Policií ČR. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov