Dnes je 25.02.2024

Svátek má Liliana

ikonka pocasi 4°C - zataženo

Pelhřimov

Setkání stakeholderů k participativnímu rozpočtu mělo informativní charakter

Setkání stakeholderů k participativnímu rozpočtu mělo informativní charakter

V úterý 30. května se na malé scéně v KD Máj uskutečnilo informační setkání s lidmi (stakeholdery), kteří zastupují určité skupiny a spolky. Tématem byl participativní rozpočet nesoucí název SPOLEČNOU CESTOU. Přítomní byli seznámeni s pravidly, možnostmi podání a důležitými termíny. Nechyběly ani věcné připomínky či hojná diskuse nad možnými projekty.

Díky participativnímu rozpočtu má veřejnost možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován. Přípustné jsou projekty investičního charakteru. „Smyslem participativního rozpočtu je zapojit obyvatele do procesu tvoření a zlepšení místa, kde žijí. Je důležité ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na změně podoby a životě v něm podílet. Názory a nápady lidí nás zajímají,“ zdůraznil místostarosta Karel Kratochvíl. „Bude moc pěkné jít společnou cestou a realizovat drobné projekty, které vzejdou od samotných obyvatel města či místních částí,“ doplnil místostarosta.

Navrhované projekty je možné předkládat do 30. července tohoto roku. „V průběhu září a října se uskuteční veřejná prezentace projektů a veřejné hlasování,“ připomněla koordinátorka Petra Matoušů. „Na konci října budou známy projekty, které zvítězily a které budou realizovány. Realizaci zajistí město Pelhřimov v roce následujícím,“ doplnila. Město na projekty vyhradilo 500 tisíc korun, náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 
250 tisíc korun. Pro participativní rozpočet byla vytvořena samostatná dlaždice na webových stránkách města.

Jaké nápady budou podpořeny?
Nápady na zlepšení nelze říci v obecné rovině: „bylo by třeba udělat“, ale musí mít podobu konkrétního projektu. Navrhovatel musí popsat název a předmět projektů, odůvodnění (čím bude projekt přínosný a pro koho), kde přesně bude projekt realizován a kolik to bude stát.

Podpořeny budou projekty investičního charakteru, jejichž realizace přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru či majetku města. Projekt musí být realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově.
Předpokládaný rozpočet projektu musí být v rozmezí 40 až 250 tisíc Kč, a to včetně DPH. Tím bude zaručeno, že z celkové částky bude realizováno více projektů dle výsledků hlasování.

Příkladem takového projektu může být třeba lavička, kterou byste uvítali cestou z práce, chybějící nebo kapacitou nedostatečný stojan na kola před školou nebo oplocení dětského hřiště.

Participativní rozpočet a výzva Společnou cestou 2023 byly projednány na 12. řádném zasedání rady města dne 
2. května 2023 a schváleny usnesením č. 12/8/2023/R.

Veškeré informace, kompletní znění pravidel a výzvy jsou uvedeny na webu města www.mestopelhrimov.cz pod samostatnou záložkou participativní rozpočet. Návrhy projektů lze podávat elektronicky i v papírové podobě.
Garantem projektu Společnou cestou je místostarosta Karel Kratochvíl, kontaktní osobou pro případné dotazy a konzultace je Petra Matoušů, odbor investiční, úsek rozvoje města (matousu.p@mupe.cz, 565 351 459).