Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 20°C - jasno

Pelhřimov

Rada města řešila kapli sv. Anny i projekt Děkanské zahrady

Rada města řešila kapli sv. Anny i projekt Děkanské zahrady

Rada města Pelhřimova na své 26. řádné schůzi v pondělí 15. ledna projednala celkem 21 bodů. Mimo jiné odsouhlasila níže uvedené projednané materiály.

Pronájem prostoru kavárny v domově pro seniory
Rada souhlasila s obsahem navržené smlouvy a podnájmem prostoru kavárny/občerstvení v domově pro seniory s novým podnájemcem. Nový podnájemce má zájem provozovat občerstvení od 1. března 2024.

Projekt: „ZŠ Osvobození, Pelhřimov – rozvoj areálu ZŠ, nástavba nad pavilon A“
Radní také schválili odstoupení a ukončení projektu „ZŠ Osvobození, Pelhřimov – rozvoj areálu ZŠ, nástavba nad pavilon A“. Jedním z hlavních důvodů jsou vysoké náklady na projekt a nižší dotace. Dalším důvodem je mimo jiné i perspektivní rušení devátých tříd základních škol, po němž se na škole uvolní prostory (minimálně dvě kmenové třídy). Dalším z důvodů je nutnost renovace současných prostor škol a dalších objektů města a snižování jejich energetické náročnosti, což je v současné době priorita. 

Architektonicko-krajinářská soutěž „Revitalizace okolí kaple sv. Anny u Pelhřimova a její obnova“
Radní schválili uspořádání/vyhlášení architektonicko-krajinářské soutěže „Revitalizace okolí kaple sv. Anny u Pelhřimova a její obnova“ včetně soutěžních podmínek a stavebního programu/zadání a podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2024 dle Výzvy č. 1 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu 117D221 Architektonické a urbanistické soutěže obcí na uspořádání soutěže.

Město Pelhřimov se dlouhodobě snaží získávat významné kulturně-společenské stavby do svého vlastnictví a zamezit jejich další degradaci. Proto město plánuje nalézt vhodnou formu obnovy objektu kaple a novou náplň a podobu okolí této významné stavby. Soutěž má dát městu konkrétní představu o koncepci řešení území a také o atmosféře a uspořádání jednotlivých prostorů. Revitalizovaný okolní prostor kaple by měl citlivě reagovat na širší vztahy a případně v delším časovém horizontu přispět k jejich kultivaci.

Kaple je v současnosti bez střechy a v havarijním stavu. Stejně neutěšeně působí i její bezprostřední okolí. Snahou města Pelhřimov je proto najít nevhodnější řešení revitalizace okolí přiléhajícího k této kulturní památce a vhodnou formu obnovy této kaple. Zároveň předpokládá vytvoření svébytné lokality, která citlivě doplní stávající objekt kaple. Cílem soutěže je najít nevhodnější řešení revitalizace okolí přiléhajícího k barokní kapli sv. Anny nedaleko Pelhřimova a vhodnou formu obnovy této kulturní památky, která zdůrazní památkovou hodnotu objektu a kulturně historický vývoj oblasti a zároveň doplní areál o další potřebné funkce. Revitalizovaný veřejný prostor by měl citlivě reagovat na širší vztahy a případně v delším časovém horizontu přispět k jejich kultivaci.

Projekt „Děkanská zahrada“
Radní také schválili podání žádosti o podporu dle 64. Výzvy k předkládání žádostí vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 „Zelená infrastruktura – SC 2.2 (PR) na realizaci projektu „Děkanská zahrada“.

Záměrem projektu je rekonstrukce stávajícího městského parku Děkanská zahrada. Projekt řeší rekonstrukci všech vegetačních, technických, zpevněných ploch, mobiliáře, dětského hřiště a veřejného osvětlení. Dále by mělo dojít k realizaci přivaděče a areálového rozvodu pitné a užitkové vody. Stavba bude zřízena za účelem dopravení vody do vodních prvků v městské zahradě. Projekt rovněž řeší zpřístupnění spodní poloviny Děkanské zahrady široké veřejnosti, která je dnes oplocená a slouží jen úzké skupině návštěvníků minigolfu.  

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov