Dnes je 24.06.2024

Svátek má Jan

ikonka pocasi 22°C - zataženo

Pelhřimov

Projekt MAPIII podpořil rozvoj vzdělávacího prostředí

Projekt MAPIII podpořil rozvoj vzdělávacího prostředí

Místní akční skupina Pelhřimov s radostí oznamuje dokončení úspěšného projektu MAPIII na Pelhřimovsku, který se odehrál v průběhu roku 2023 v rámci územního obvodu Pelhřimov (ORP Pelhřimov). Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. Na projektu spolupracovala mimo jiné i Hodina H.

Během projektu MAPIII se podařilo úspěšně pokračovat v nastavené spolupráci mezi školami, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na Pelhřimovsku. Tato spolupráce posílila propojení mezi různými úrovněmi vzdělávacího systému. V rámci projektu byl uskutečněn Festival Vzdělávání, který přinesl širokou škálu inspirativních a vzdělávacích aktivit pro žáky, studenty, rodiče a pedagogy. Festival přispěl k otevřenému dialogu o vzdělávacích trendech a inovacích.

Uskutečnila se řada setkání pracovních skupin, kde se pedagogičtí pracovníci a odborníci zaměřili na aktuální výzvy ve vzdělávání. Diskuze vedly k identifikaci nových přístupů a řešení. V rámci projektu se konala pravidelná setkání metodiků prevence, kde byly diskutovány otázky týkající se prevence rizikového chování na školách a byly představeny osvědčené postupy a nové nápady pro prevenci ve školách.

Zástupci mateřských škol se scházeli na setkáních, kde sdíleli osvědčené praktiky a došlo i k návštěvě několika mateřských škol v území. V rámci projektu proběhla dvě setkání ředitelů škol z území Pelhřimovska, Humpolecka a Pacovska, kde proběhlo sdílení informací a seznámení se s novými trendy v oblasti vzdělávání.

Během projektu došlo i k podpisu Memoranda o obvodním partnerství, které jen stvrzuje vůli pracovat na rozvoji vzdělávání v území nejen ze strany projektu, škol a dalších vzdělávacích organizací, ale i ze strany místních politiků.

Projekt MAPIII tak byl mostem mezi jednotlivými dílčími projekty, přesto věříme, že úspěšně navázal na zahájené spolupráce a připravil půdu pro další práci na rozvoji kvality vzdělávání na Pelhřimovsku.

Zdroj: Hodina H