Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 21°C - jasno

Pelhřimov

Přehled významných investičních akcí za rok 2023 - 2. díl

Přehled významných investičních akcí za rok 2023 - 2. díl

Na začátku roku přinášíme stručné bilancování roku loňského. V roce 2023 se podařilo úspěšně zrealizovat několik významných akcí, které přináší komfort pro obyvatele města Pelhřimova. Velké i malé investice zlepší prostředí ve městě a tím i život občanům. Investice putovaly například na cyklostezky, autobusové zastávky a vodojemy v místních částech, rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací. Nechyběly ani investice do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památek. Celkem město Pelhřimov za rok 2023 proinvestovalo více jak 250 milionů korun z toho stavební investice činily zhruba 162 milionů. Město v loňském roce obdrželo zhruba 32 milionů korun z dotací a ještě očekává k vyplacení finanční prostředky z dotací v hodnotě asi 24 milionů korun.

Dnes přinášímedruhou polovinu realizovaných investic. 

Zklidnění dopravy ve Starém Pelhřimově. Jedná se o komplexní projekt, který řešil zklidnění dopravy ve Starém Pelhřimově a zlepšení podmínek pro obyvatele přilehlé zástavby, pro existenci MHD a městských služeb. Rozsáhlý projekt se uskutečnil ve čtyřech etapách v rámci, nichž vznikly střední dělící ostrůvky pro zpomalení dopravy na příjezdech do Starého Pelhřimova, nástupiště autobusové zastávky, přechody a chodníky. Součástí byla i rekonstrukce inženýrských sítí - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení včetně optické infrastruktury pro dopravní technologii. Tímto projektem se vyřešil dopravně inženýrský problém a zároveň došlo ke zlepšení veřejného prostoru pro pěší.

Chodníky a parkoviště. Větší bezpečnost přinesl obyvatelům nově zhotovený bezbariérový chodník přidružený ke stávající místní komunikaci u ulice U Stínadel v Pelhřimově v celkové délce 114 metrů. Součástí projektu byla také rekonstrukce veřejného osvětlení. Kromě výstavby nových myslí radnice i na rekonstrukce stávajících chodníků. Rekonstrukce chodníku a parkoviště se uskutečnila například v ulici Táborská před obytnými budovami č.p. 1809 – 1811.

Kompletní rekonstrukce obrazového a zvukového řetězce v kině Vesmír. Kino Vesmír je velmi dobře navštěvované a dbá na divácké pohodlí. Z tohoto důvodu došlo ke kompletní rekonstrukci obrazového a zvukového řetězce s cílem maximálně povýšit divácký komfort v obrazové části a vhodně tak doplnit kvalitně fungující zvukovou část. Projekt zahrnoval dodávku, montáž a instalaci nové techniky pro 2D a 3D projekci, která splňuje standard DCI a další normy pro kinematografické projekce. Součástí je také ochranná zóna v hledišti, která zabraňuje poškození zraku laserovým zdrojem světla projektoru.

Objekt kaple sv. Floriána s ambity v poutním areálu centrální kaple Panny Marie Bolestné umístěné v Pelhřimově, třída Legií č.p. 329 se dočkal v loňském roce výměny šindelové střešní krytiny, která byla v nevyhovujícím stavu. Nově byla osazena dvojitá šindelová modřínová krytina Valašského typu na perodrážku. Součástí prací byla také výměna stávajícího hromosvodu, oplechování střešní krytiny a oprava omítek a nátěrů poškozených podstřešních částí a komínu.

Autobusové zastávky v místních částech. V loňském roce byly vybudovány v Hodějovicích (na snímku), Pejškově a Rybníčku nové autobusové zastávky, které přinášejí estetickou proměnu a větší komfort pro cestující. Předchozí zastávky již dlouhou dobu trpěly špatným technickým stavem a nesplňovaly trend dnešní doby.

Posílení a budování zdrojů pitné vody v místních částech. V loňském roce byl postaven vodojem pro místní část Benátky u Houserovky (na snímku). Součástí projektu bylo napojení na vrtanou studni hloubky sto metrů s přívodním řadem a vystrojením, přepojení stávajících studní a zásobní řad sloužící k připojení vodojemu do stávající vodovodní sítě. Další obprojekt řešil stavební úpravu (sanaci) stávajícího vodojemu Vlásenice-Drbohlavy s novou úpravnou vody.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov