Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - polojasno

Pelhřimov

Přehled významných investičních akcí za rok 2023 - 1. díl

Přehled významných investičních akcí za rok 2023 - 1. díl

Na začátku roku přinášíme stručné bilancování roku loňského. V roce 2023 se podařilo úspěšně zrealizovat několik významných akcí, které přináší komfort pro obyvatele města Pelhřimova. Velké i malé investice zlepší prostředí ve městě a tím i život občanům. Investice putovaly například na cyklostezky, autobusové zastávky a vodojemy v místních částech, rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací. Nechyběly ani investice do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památek. Celkem město Pelhřimov za rok 2023 proinvestovalo více jak 250 milionů korun z toho stavební investice činily zhruba 162 milionů. Město v loňském roce obdrželo zhruba 32 milionů korun z dotací a ještě očekává k vyplacení finanční prostředky z dotací v hodnotě asi 24 milionů korun.

Dnes přinášíme první polovinu realizovaných investic. Druhou část zveřejníme zítra.

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov – II. etapa. Stezka spojuje pelhřimovský Polní dvůr a silnici III/11244 na Pavlov. Nabízí nejen projížďku kolem malebného toku řeky Bělé, ale i zajímavý a hlavně bezpečný výjezd cyklistů z Pelhřimova jižním směrem. Cyklisté tak dostávají alternativu, jak se vyhnout rušné silnici II. třídy směrem na Rynárec. Z cyklostezky se nabízí hned několik možností, jak pokračovat po polních cestách či silnicích nižší třídy třeba na Pavlov, Lešov, Křemešník, Čejkov nebo do Nového Rychnova. S projektem bylo řešeno i přemístění výklenkové kapličky z areálu stavebnin na ul. Rynárecké, kterou město dostalo darem do blízkosti nově vzniklé cyklostezky.

Revitalizace rybníka Stráž. Projekt přinesl vybudování nové smíšené cyklostezky a chodníku lemující obvod rybníka Stráž. Dále zde vznikla odpočinková zóna s lavičkami, dřevěné molo, parkoviště s kapacitou šesti parkovacích míst a veřejné osvětlení podél celé stezky. Lesem blíže u břehu rybníka vede povalový chodník pro pěší. Vybudováno je také plavecké molo, písčitá pláž, molo pro loďky a zpevněná plocha pro invalidní rybáře. V rámci projektu bylo rovněž vybudováno hřiště pro pétanque a nová zpevněná plocha před občerstvením. 

V ulici Žižkova a Prokopa Holého v jižní části města Pelhřimov byla započata rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí a zpevněných povrchů. Dle návrhu dojde k vybudování nové obytné zóny v koncové části ulice Žižkova, kde na vjezdu a výjezdu z ní bude umístěn přejezdový práh, odpovídající dopravní značení a lampy veřejného osvětlení. Zároveň zde vznikne 27 nových parkovacích míst pro osobní automobily. V rámci projektu bude provedena ke kompletní rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řádu, včetně jednotlivých přípojek. V lokalitě také dojde k vybudování nové sítě veřejného osvětlení (VO), včetně umístění nových těles. Současně s novým vedením VO bude položena chránička optické infrastruktury s připojením pro jednotlivé objekty pro umožnění budoucího vedení optického kabelu. Kompletní rekonstrukce bude dokončena v polovině roku 2024.

V ulici Družstevní a v oblasti pod ulicí Družstevní směrem k ulici Požárnická ve východní části města Pelhřimov došlo k rozsáhlé rekonstrukci inženýrských sítí a zpevněných povrchů. V rámci rekonstrukce se mimo jiné řešila obnova stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu a veřejného osvětlení. Součástí výměny vodovodu a kanalizace bylo přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. V lokalitě ulice Družstevní došlo k vybudování nového kabelového vedení veřejného osvětlení (VO), včetně umístění nových stožárů a svítidel VO (stávající stožáry VO byly zrušeny). Komunikace jsou koncipovány jako ZÓNA 30, při vjezdu do zóny a v rámci křižovatek jsou provedeny zpomalovací prahy – zvýšené plochy. V rámci ulice Družstevní byly rozšířeny parkovací plochy a nově je možno využít 78 parkovacích míst (z toho čtyři pro ZTP). Rovněž chodníky před bytovými domy byly zčásti rozšířeny a rekonstruovány a vzniklo i nové odpadové hnízdo.

Stezka pro pěší a cyklisty Pelhřimov – Skrýšov. Jedná se o novou stezku pro pěší a cyklisty spojující Pelhřimov a Skrýšov. Nová stezka zvýší bezpečnost cílových skupin. Stezka zároveň plní rekreační funkci pro obyvatele a návštěvníky Pelhřimova.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov