Dnes je 15.06.2024

Svátek má Vít

ikonka pocasi 17°C - oblačno

Pelhřimov

Pelhřimov je na Vysočině nejlepší v třídění odpadu

Pelhřimov je na Vysočině nejlepší v třídění odpadu

Lidé v Pelhřimově třídí odpad zodpovědně. Dokladem toho je, že Pelhřimov získal první místo v Kraji Vysočina v soutěži Odpadový Oskar za rok 2022, kterou pod záštitou Ministerstva životního prostředí dlouhodobě vyhodnocuje nezisková organizace Arnika. Pelhřimov s 15 755 obyvateli vyprodukoval za loňský rok 138,7 kilogramu směsného komunálního odpadu na obyvatele, což je nejlepší bilance mezi obcemi nad pět tisíc obyvatel.

„Tímto občany chválíme a děkujeme všem, kteří řádně třídí odpad. Stále však zjišťujeme při pohledu na svážený směsný komunální odpad, že rezervy ještě jsou. Prosíme tedy, třiďte odpady, opravdu to má smysl,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš. „Vím, že to nebude jednoduché, ale věřím, že se nám v dalších letech bude dařit produkci směsného odpadu dále snižovat. Tímto bych chtěl požádat občany, kteří dosud odpad netřídí, aby nad tím začali přemýšlet, jelikož je to jediná cesta, jak šetřit peníze a životní prostředí,“ dodal místostarosta.

Do roku 2025 bude město totiž muset zajistit vytřídění 60 % z celkového množství produkovaného komunálního odpadu (65 % v r. 2030). Pokud se tak nestane, za skládkování nevytříděného odpadu bude město platit vysoké sumy. Jedná se o poplatek stanovený zákonem o odpadech. K tomu se přičítá další poplatek za uložení odpadu majiteli skládky.

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Aby mohl být odpad využit nebo bezpečně likvidován, je potřeba odpad třídit už doma a odkládat na místo k tomu určené. „Město se snaží zmírňovat důsledky neustále rostoucích nákladů na likvidaci komunálních odpadů vyplývající z aktuálních zákonných povinností. Proto je důležité, aby se občané města aktivně zapojili do třídění odpadu a v kontejnerech a popelnicích na směsný komunální odpad končilo jen to, co nelze vytřídit či odevzdat ve sběrném dvoře,“ zdůraznila Eva Hamrlová, ředitelka technických služeb.