Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - oblačno

Pelhřimov

Otevření cyklostezky u rybníka Stráž přilákalo davy lidí

Otevření cyklostezky u rybníka Stráž přilákalo davy lidí

Za velkého zájmu veřejnosti byla ve čtvrtek 20. července slavnostně otevřena cyklostezka a související relaxační zóna u rybníka Stráž.

O realizaci projektu, jehož hodnota je takřka 37 milionů korun, v úvodu pohovořil starosta města Ladislav Med. „Tato akce byla skoro desetiletá. Na začátku bylo rozhodnutí zastupitelů, které si kladlo za cíl znovu oživit tuto lokalitu a připoutat k ní prostřednictvím volnočasových aktivit lidi z Pelhřimova. Trvalo to opravdu dlouho. O to více jsem rád, že jsme se dostali od prvotních studií k výsledku, jaký vidíme dnes. Věřím, že pro nás všechny je Stráž zase místem, kam budeme rádi chodit,“ vyslovil přání.

Jak už bylo zmíněno, do lokality Stráž bylo při realizaci projektu investováno takřka 37 milionů korun. Největším investorem bylo město, významnou roli hrály ale i dotační prostředky. „Chtěl bych poděkovat Kraji Vysočina, který přispěl částkou tři miliony korun. Velký dík patří i Místní akční skupině Šipka, díky níž se prostřednictvím IROPu povedlo získat dotaci ve výši takřka jedenáct a půl milionu korun,“ vyjmenoval starosta.

 Mezi hosty slavnostního otevření byli i senátor Jaroslav Chalupský a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Ten jako velký podporovatel zdravého života a pohybových aktivit neskrýval radost. „Máte to tu moc pěkné. Ať vám to tu dobře slouží,“ pronesl a dodal: „Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží podporovat projekty, prostřednictvím nichž se budují cyklotrasy. Za posledních osm let jsme do nich investovali více než osmdesát milionů korun. Hodláme v tom pokračovat, protože cyklodoprava je naše budoucnost a slouží našemu zdraví.“

Projekt realizovala v období od října loňského roku do července roku letošního firma Swietelsky s.r.o. Jí i dalším za odvedenou práci poděkoval místostarosta města Zdeněk Jaroš. „Poděkoval bych hospodářskému odboru. Vykoupit pozemky nebo je vyměnit je vždy velmi složité. Velký dík patří investičnímu odboru v čele s Tomášem Peterou, který byl duší celého projektu.“

Po slavnostním zahájení se vedení města, hosté i část veřejnosti vydali na první projížďku po cyklostezce. Pro všechny přítomné bylo přichystáno občerstvení, opékání špekáčků. Lidé si mohli vyzkoušet discgolf či hru pétanque. Děti měly k dispozici skákací hrad, Rodinné centrum Pelhřimov a Hodina H připravily pro nejmenší mnoho zábavných aktivit a oživily tak písečnou pláž. Příjemné odpoledne u Stráže hudebně doprovodila country kapela Páťáci.

PROJEKT REVITALIZACE RYBNÍKA STRÁŽ

Projekt revitalizace přinesl vybudování nové smíšené cyklostezky a chodníku lemující obvod rybníka Stráž. Dále zde vznikla odpočinková zóna s lavičkami, dřevěné molo a parkoviště s kapacitou šesti parkovacích míst.

Smíšená víceúčelová cyklostezka v šířce tři metry je upravena asfaltovým povrchem. Část cyklostezky vedoucí po hrázi rybníka stojí na pilotech a je osazena železobetonovými deskami s kartáčovým povrchem. V tomto úseku bude cyklostezka zúžena na dva metry a osazena oboustranným zábradlím. Lesem blíže u břehu rybníka vede povalový chodník pro pěší. Dále je vybudováno plavecké molo, písčitá pláž, molo pro loďky a zpevněná plocha pro invalidní rybáře. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku do centra města, turistickou stezku do Starého Pelhřimova a cestu směřující k areálu Agrostroje (budoucí cyklostrasa).

 

Parametry:

  • cyklostezka (asfaltobeton) - délka: 1280 m, šířka: 3 m

  • pěší chodník (dřev. fošny) - délka: 340 m, šířka: 1,25 m

 

Doba realizace: říjen 2022 - červenec 2023

Celkové náklady: 36 846 973,58 Kč

Spolufinancováno: IROP, výzva č. 9 „MAS Šipka - IROP - Udržitelná doprava IV.“ - dotace ve výši: 11 431 447,85 Kč,  kraj Vysočina, „Cyklodoprava a cykloturistika 2023“ - dotace ve výši: 3 000 000,- Kč

 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Východ.