Dnes je 30.05.2024

Svátek má Ferdinand

ikonka pocasi 9°C - zataženo

Pelhřimov

O podobě kaple sv. Anny rozhodne architektonická soutěž

O podobě kaple sv. Anny rozhodne architektonická soutěž

Město Pelhřimov se rozhodlo kultivovat barokní kapli sv. Anny nacházející se na návrší severně nad městem. Jak bude vypadat prostor v blízkosti kaple i nový vzhled této cenné kulturní památky navrhují architekti v architektonicko-krajinářské soutěži.

Poutní kaple sv. Anny, postavená v letech 1699–1700 pelhřimovským rychtářem, vytváří působivý krajinotvorný prvek. Raně barokní jednolodní sakrální stavba je v současnosti bez střechy a v havarijním stavu. Stejně neutěšeně působí i její bezprostřední okolí. „Město Pelhřimov se dlouhodobě snaží získávat významné kulturně-společenské stavby do svého vlastnictví a zamezit jejich další degradaci. Proto usilujeme také o novou náplň a nalezení vhodné podoby této významné stavby i jejího bezprostředního okolí. Předpokládáme, že se podaří vytvořit svébytnou a atraktivní lokalitu, která bude lákat k návštěvě obyvatele města i turisty,“ říká starosta Ladislav Med.

Úkolem účastníků architektonicko-krajinářské soutěže je navrhnout takové řešení revitalizace kaple a jejího okolí, které zdůrazní památkovou hodnotu objektu a kulturně historický vývoj oblasti a zároveň doplní areál o další potřebné funkce. Soutěž je otevřená všem autorizovaným architektům a inženýrům, kteří mohou posílat své návrhy řešení do 3. dubna letošního roku. Poté je posoudí porota složená ze zástupců města i nezávislých architektů a odborníků a vybere to nejvhodnější řešení. 

Mezi porotci zasednou například prof. Ivan Kroupa, který je nositelem titulu Architekt roku 2023, nebo přední krajinářský architekt Petr Velička, dále budou návrhy řešení posuzovat další zkušení architekti – Petr Todorov z Brna a Jana Moravcová z Prahy. Město bude při jednání zastupovat starosta Ladislav Med, místostarostové Zdeněk Jaroš a Karel Kratochvíl a vedoucí investičního odboru Tomáš Petera.

Při posuzování soutěžních návrhů budou přítomni také zástupci Úseku památkové péče Pelhřimov, Národního památkového ústavu a Spolku Zelené srdce. „Soutěžní návrhy budeme posuzovat 17. dubna. Hodnocení je anonymní, nebudeme znát autory návrhů. Postupovat budeme podle předem stanovených kritérií, mezi něž patří komplexní architektonická kvalita navrženého řešení a také ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost,“ vysvětluje předseda poroty prof. Ivan Kroupa. 

Vítěz soutěže by měl bezprostředně po soutěži zpracovat všechny fáze projektové dokumentace na okolí kaple. Návrh vhodné formy obnovy památkově chráněné kaple se nebude zpracovávat ihned, ale bude předmětem další etapy revitalizace lokality. Tento krok je nutné pečlivě prodiskutovat s Národním památkovým ústavem. „Zpracování projektové dokumentace kaple samotné bude podmíněno nalezením koncensu o budoucí podobě kaple s Národním památkovým ústavem. Zároveň je nutné zajistit na obnovu kaple dostatek finančních prostředků ze strany města,“ doplňuje starosta Ladislav Med.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov