Dnes je 13.07.2024

Svátek má Markéta

ikonka pocasi 18°C -

Pelhřimov

Nová dotační oblast má usměrnit reklamu ve středu města

Nová dotační oblast má usměrnit reklamu ve středu města

Rady města schválila vyhlášení nové dotační oblasti nazvané "Označení provozovny a nové reklamní zařízení". Tato iniciativa byla zavedena s cílem regulovat a usměrňovat vznikající reklamu ve městě, s ohledem na urbanistický a architektonický ráz, kultivaci veřejných prostor a snížení hladiny vizuálního smogu.

Žadatel projektu může získat až polovinu uznatelných nákladů, nejvýše však deset tisíc korun. Žádost může podat vlastník objektu nebo provozovatel příslušné provozovny. Nachází-li se objektu více provozoven, může vlastník žádat na každou zvlášť. Projekt bude realizován na území MPR Pelhřimov jejím ochranném pásmu. Tato oblast je vedena novou samostatnou výzvou rámci Rozvojového fondu města Pelhřimova. 

„Město si je vědomo historického významu vizuální prezentace obchodníků, která sahá až do hluboké historie. S ohledem na tuto problematiku byla zároveň vypracována a schválena metodika regulace reklamy, která může sloužit jako manuál pro tvorbu nové reklamy,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš. „Tato metodika nastavuje jednotná pravidla v označování provozoven i pro venkovní reklamní plochy na území města Pelhřimova. Bylo by velice pěkné, kdyby obchodníci začali tento manuál reklamy využívat a šli s městem společnou cestou,“ doplnil. 

Jedním z hlavních cílů této metodiky je vést provozovatele provozoven a vlastníky nemovitostí ke kvalitně zpracované vizuální komunikaci, která bude prospěšná nejen ekonomicky, ale také pro zachování atraktivnosti města. Její vznik byl iniciován ve spolupráci s úseky památkové péče, rozvoje města investičního odboru Městského úřadu Pelhřimov, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Telči a městským architektem. 

Za součást metodiky lze považovat i zdařilé příklady a návody, jak k vizuálu přistupovat. Nicméně je důležité zdůraznit, že tato metodika není právně závazná a neslouží k nahrazení jednotlivých rozhodnutí úřadů. Místo toho poskytuje pravidla, na kterých se po odborné diskuzi shodli zúčastněné úseky a odborníci.

Zavedení této metodiky je primárně zaměřeno na Městskou památkovou rezervaci Pelhřimov a kulturní památky v ochranném pásmu této rezervace. Nicméně, je doporučováno ji aplikovat i mimo tato území, aby byla zachována hodnota celého města a docházelo ke kultivaci veřejného prostranství. 

Výzva: Označení provozovny a nové reklamní zařízení 2024
Žádost o poskytnutí dotace z RFMP
Metodika

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov, foto je ilustrační