Dnes je 15.06.2024

Svátek má Vít

ikonka pocasi 17°C - oblačno

Pelhřimov

Navrhněte svého kandidáta na Cenu města Pelhřimova

Navrhněte svého kandidáta  na Cenu města Pelhřimova

Vedení města se tímto obrací na občany, případně na právnické osoby o pomoc při výběru vhodných kandidátů na toto mimořádné ocenění. Cena města Pelhřimova může být udělena těm, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě Pelhřimově, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pelhřimova v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Rada města pro letošní rok vyhlásila pět kategorií. Návrhy na ocenění je možné zasílat nejpozději do 20. listopadu 2023.

Nominace musí obsahovat předepsané údaje o nominujícím i nominovaném. Nominaci je proto možné provést pouze některou z těchto dvou možností:

1. Prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici na www.mupe.cz.
2. Prostřednictvím formuláře v tištěné podobě. Prázdný formulář lze získat na www.mupe.cz, nebo je možné jej vyzvednout na Turistickém informačním centru Pelhřimov, Masarykovo náměstí 10.

Vyplněný formulář v tištěné podobě je možné doručit na adresu Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, k rukám pana místostarosty Mgr. Karla Kratochvíla, nebo oskenovaný formulář zaslat jako přílohu na e-mail: kratochvil.k@mupe.cz.
Na prosincovém zasedání budou zastupitelstvu města předloženy doručené návrhy, a to v těchto čtyřech kategoriích: 1. Žáci, studenti; 2. Sportovci; 3. Podnikatelské subjekty; 4. Mimořádné zásluhy o rozvoj města; 5. Zvláštní ocenění.

Naše fotogalerie se vrací k poslednímu udílení Cen mesta Pelhřimova, které se konalo v lednu letošního roku.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov