Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 21°C - jasno

Pelhřimov

Nástavba prvního stupně ZŠ Na Pražské se začne stavět v červnu

Nástavba prvního stupně ZŠ Na Pražské se začne stavět v červnu

Starosta města Pelhřimov Ladislav Med a místostarosta Zdeněk Jaroš společně s jednatelem firmy I. Kamenická Pavlem Drbalem slavnostně podepsali smlouvu na realizaci nástavby 1. stupně ZŠ Na Pražské. Po podpisu smlouvy budou podniknuty všechny potřebné kroky vedoucí k zahájení nástavby ke stávajícímu pavilonu ZŠ Na Pražské, Pelhřimov, která bude započata 1. června 2024. Díky tomuto projektu vzniknou na škole nové odborné učebny a školní družiny, čímž dojde ke zkvalitnění materiální základny školy k poskytování odpovídajícího vzdělávání. „Jedná se o velkou investici v letošním roce, která bude s přesahem do roku následujícího. Cena je zhruba 54 miliónů korun včetně DPH, přičemž 40 miliónů korun činí dotace, což považujeme za velmi výhodné,“ uvedl Ladislav Med.

„Vnímáme tento projekt nástavby za mimořádně vizuálně i funkčně atraktivní a jsme přesvědčeni, že bude podpořen dlouhodobý rozvoj školy v oblasti výuky a zkvalitněn výstupní profil absolventa školy,“ doplnil.
Projekt také kvituje ředitel ZŠ Na Pražské Luděk Charouzek. „Jsem velmi rád, za tento projekt. Dlouhodobě se totiž potýkáme s problémem nedostatečného zázemí základní školy pro vzdělávání. Současné učebny, které se na ZŠ Na Pražské nacházejí, neposkytují žákům možnosti pro dostatečnou úroveň vzdělávání, zejména s ohledem na jejich vybavenost či skutečnost, že specializovaných učeben ve škole není dostatečný počet a žáci jsou nuceni vzdělávat se v odborných předmětech v učebnách, které na to nejsou uzpůsobeny, a kde se učí všechny předměty bez jakéhokoli konkrétního zaměření. Stávající učebny neumožňují ani výuku v menším počtu, kdy by bylo možné se žákům věnovat individuálně,“ vysvětlil potřebnost nástavby Luděk Charouzek. „V rámci chodu školy a podpory základního vzdělávání je též nezbytné zajistit pro žáky, kteří to potřebují, relevantní prostory pro školní družinu,“ doplnil ředitel.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a výuky odborných předmětů spolu se zajištěním odpovídajícího zázemí pro školní družinu na ZŠ Na Pražské. To bude zajištěno právě skrze nástavbu ke stávajícímu pavilonu školy, kde vzniknou nové učebny, které budou v rámci projektu též vybaveny. Díky realizaci projektu vznikne nová počítačová učebna, dvě jazykové učebny s kabinetem, dvě školní družiny včetně zajištěného bezbariérového přístupu.

Vzniklé prostory spolu s vybavením pořizovaným v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáky více namotivuje ke studiu cizích jazyků a informatiky a díky modernímu vybavení zvýší též zájem o soudobé technologie. Navíc zkvalitní a zefektivní výuku pomocí interaktivních technologií a umožní rozšířit výuku o moderní způsoby a metody. Dovednosti žáků v oblasti práce se soudobými moderními technologiemi se též výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních školách, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov