Dnes je 15.06.2024

Svátek má Vít

ikonka pocasi 18°C - oblačno

Pelhřimov

Nádoby na tříděný odpad ve sběrných místech nejsou určené pro podnikatelské subjekty

Nádoby na tříděný odpad ve sběrných místech nejsou určené pro podnikatelské subjekty

Nádoby na tříděný odpad ve sběrných místech nejsou určené pro podnikatelské subjekty. Tyto nádoby slouží pro odevzdávání odpadů pouze z domácností, nikoli z obchodů, restaurací, či jiných provozoven. Každému podnikajícímu subjektu, a to ať se jedná o právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu, stanovuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) povinnost postarat se o svoje odpady na vlastní náklady.

Po vyhodnocení množství produkovaného odpadu má podnikatel následující možnosti, jak postupovat při likvidaci odpadu pocházejícího ze své podnikatelské činnosti.

Pokud tedy podnikatel:
1. pravidelně produkuje velké množství tříděného odpadu, (jako je např. papír – karton, folie, plasty, PET atd.), pak má možnost uzavřít smlouvu na pravidelný odvoz například s Technickými službami města Pelhřimova, nebo s jinou firmou svážející odpady. Obdobně jako když má uzavřenou smlouvu na pravidelný vývoz směsného komunálního odpadu; 
2. produkuje malé množství tříděného odpadu (vytříděné folie, karton, PET), pak může tento odpad odvézt do sběrného dvora Technických služeb města Pelhřimova na adresu Myslotínská 1740, Pelhřimov, a tam ho ZDARMA odevzdat. Zde také podnikatel obdrží doklad o likvidaci odpadu pro případnou kontrolu příslušnými orgány.

Podle § 147 zákona o odpadech obecní úřad kontroluje, zda mají právnické a podnikající fyzické osoby zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem. Při nedodržení těchto postupů se podnikatel vystavuje nebezpečí postihu ze strany orgánů kompetentních ke kontrole. V případě dotazů či potřeby pomoci řešit likvidaci odpadů se můžete obrátit na tato telefonní čísla: 724 761 666 nebo 724 782 839. 

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov