Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - polojasno

Pelhřimov

Nabídka DDM se v novém školním roce rozšíří o technické kroužky

Nabídka DDM se v novém školním roce rozšíří o technické kroužky

Blíží se konec prázdnin a s ním čeká na žáky a studenty nový školní rok. I v tom letošním nabízí mimoškolní aktivity Dům dětí a mládeže Pelhřimov. O jeho činnosti jsme si povídali s ředitelem Liborem Fišarem.

Váš dům dětí a mládeže má podobný status jako školy?
Ano, naším zřizovatelem je město, které platí provoz, z ministerstva školství dostáváme finance na platy zaměstnanců. 

Získáváte také finance na žáka a obnos, který platí děti za kroužky. 
To ano, ale systém přidělování ministerských peněz na činnost je trochu složitější. Například když se jedno dítě rozhodne navštěvovat tři kroužky, dostaneme peníze z MŠMT dle výkonového koeficientu jako by navštěvovalo kroužek jeden. Výše úplaty se u nás většinou pohybuje v rozmezí 640,- Kč až 1280,- Kč na školní rok. Ceny se stanovují dle materiálové a organizační náročnosti, místa konání a hodinové dotace. U nás výuková hodina trvá 
60 minut. V přepočtu to pak vychází na 20 až 40 Kč za hodinu. Peníze, které vybereme, investujeme do vybavení, obnovy a údržby našich základen i do nákupu materiálu a potřeb pro fungován kroužků. Abychom získali další prostředky na činnost, snažíme se přihlašovat do různých vypsaných grantů a projektů. Nyní jsme zapojeni do projektu OP JAK ministerstva školství a Evropské unie. Z tohoto projektu můžeme čerpat finance na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků, hradit dětem realizaci různých aktivit v rámci jejich inovativního vzdělávání a pořizovat i dovybavení na činnost. Snažíme se sledovat různé vypsané dotační programy a granty, abychom získali finance na další rozvíjení naší činnosti. 

Kolik máte zaměstnanců?
Musíme rozlišit interní a externí pracovníky. Stálých zaměstnanců (interních) máme osm, z toho tři jsou nepedagogičtí – ekonomka, školník a uklízečka. Počet externích spolupracovníků se odvíjí od toho, kolik otevřeme kroužků. Pohybuje se tak kolem 45 osob.

Plánujete tedy otevřít 45 kroužků? 
V novém školním roce nabízíme zhruba 94 kroužků. Ne všechny se podaří naplnit. Někteří naši pracovníci vedou více kroužků. Například mažoretky pracují v sedmi oddílech – od přípravky až po ty nejstarší. Obecně dělíme kroužky do oblastí - Sportovní a tělovýchovná činnost, Dramatická výchova, Dopravní výchova, Výtvarná a estetická výchova a Člověk a svět práce – polytechnická výchova.

Navštěvuje je hodně dětí?
V loňském roce jsme měli asi 750 dětí, které se do činnosti zapojily.

Jak se mohou zájemci na vybraný kroužek přihlásit?
Nabídkové letáky jsou ve školách, přihlášky se podávají přes naše webové stránky www.ddmpelhrimov.cz. Pod tímto odkazem najdou zájemci veškeré informace. Nabídka kroužků je již zveřejněna od května, v září ji ještě doplňujeme. 

O co je největší zájem?
Už dnes máme plně obsazený horolezecký kroužek. Tam je převis, takže evidujeme i náhradníky. Velký zájem je 
o mažoretky a divadelní kroužky i o parkour. Hodně dětí se hlásí na hru na kytaru a klávesy.

Připravujete pro letošní školní rok nějakou novinku?
Ano, technické kroužky. Otevíráme například kroužek Hrajeme si a stavíme – Kroužky mladých techniků v DDM Pelhřimov. Zde si mohou zájemci vyzkoušet programovatelné Lego, a to stavebnice určené pro mladší děti Lego Wedo a Lego Mindstorms pro již pokročilejší. Pro zájemce o elektrotechniku máme připravené elektrotechnické stavebnice Boffin, ze kterých si mohou sestavit a zapojit různé obvody, které pak svítí, blikají a otáčejí se. Do tohoto kroužku se mohou přihlásit ale i zájemci, kteří chtějí pracovat třeba se dřevem, i pro ty se najde vhodné využití. Všechny tyto činnosti jsme sloučili do jednoho celku a samy děti si zvolí, čím se chtějí ten den zabývat. Je to variabilní a naučí se všechno. V DDM máme také dvě 3D tiskárny, se kterými se mohou naučit pracovat. Učí se nejprve něco navrhnout, jednoduše nakreslit a pak si to vytisknou. Nesmím zapomenout ani na modelářský kroužek. 
Máme v plánu děti zapojit do technických soutěží, aby si mohly porovnat a předat svoje získané znalosti a dovednosti s ostatními dětmi z dalších středisek volného času a domečků v rámci kraje i republiky. Rozšiřujeme také nabídku tanečních a výtvarných kroužků. Vše je k dohledání na našich internetových stránkách.

Vlastní prostory asi k vaší činnosti nestačí. Kde se děti scházejí?
Mimo prostory naší budovy na třídě Legií využíváme tělocvičny a prostory škol, se kterými úzce spolupracujeme. Hlavně ZŠ Na Pražské a Komenského. Některé naše sportovní a vědomostní soutěže pořádáme ve sportovní hale a sportovním areálu, tělocvičně ZŠ Osvobození, v budově Gymnázia, v muzeu, na malé scéně KD Máj, takže vlastně po celém městě.  

Podílíte se také na různých programech města.
V nejbližší době vystoupí mažoretky na festivalu hasičských hudeb. Následují Dožínky, kde organizujeme různé soutěže pro děti. Ve spolupráci se ZŠ Na Pražské pořádáme cyklistické závody v rámci Evropských dnů mobility. V listopadu připravujeme Pochod sv. Martina, letos se zapojí i kulturní zařízení města, takže to bude ve větším rozsahu. V prosinci organizujeme pro děti místních škol a školek zdobení vánočních stromků před radnicí. Pak nás čeká Zlatá neděle – s tradičním divadelním představením Živý betlém, vystoupením mažoretek, zdobením cukroví, hraním koled a vánočních písní na kytaru v prostorách radnice. Podílíme se na Dni dětí a všech dalších akcích, které pořádá město. Letos například na pálení čarodějnic na náměstí. Je toho dost.

Můžete jmenovat akce, které pořádáte jen pod vaší hlavičkou?
Jsou to různé sportovní, vědomostní a umělecké soutěže. Z těch větších například Atletická olympiáda pro děti základních škol okresu Pelhřimov, přehlídková soutěž mažoretek O pelhřimovský dukát, dále pak pochod Pelhřimovská 20, dětská pěvecké soutěže Zvonek a Minizvonek, dětské pohádkové pochody, divadelní vystoupení pro školy, hudební vystoupení pro seniory, soutěže z oblasti dopravní výchovy.
Také pořádáme vědomostní a sportovní soutěže vyhlašované pod hlavičkou MŠMT a AŠSK. Z těch vědomostních to jsou okresní kolo olympiády v matematice, ve fyzice, v němčině, v angličtině, v dějepise, v zeměpise , v českém jazyce, v chemii, biologii, v SOČ, krajské kolo v dějepise. Z uměleckých soutěží je to okresní kolo v recitaci, ze sportovních soutěží okresní kolo ve florbalu, minikopané, volejbalu, stolním tenisu, přespolním běhu, basketbalu, vybíjené, přehazované, McDonalds Cup, krajské kolo ve florbalu a basketbalu.

Skončily letní tábory. Kolik jste jich letos organizovali?
Pořádáme příměstské tábory. V budově DDM se děti sejdou v 7:30, mají zde připravený celodenní sportovní, kulturní a společenský program. V rámci tábora je zajištěn oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim. Tábor končí v 15:30. Tyto příměstské tábory jsme v letošním roce měli tři v červenci a tři v srpnu. Kromě toho jsme ještě pořádali Mažoretkový příměstský tábor v tělocvičně Na Pražské a Tábor život na statku v Proseči pod Křemešníkem. 
Dále pořádáme tábory pobytové. Ty se uskutečnily na našich dvou základnách – Chaloupky u Nového Rychnova 
a Hříběcí u Horní Cerekve. Na Chaloupkách se uskutečnily čtyři tábory, a to Akademie superhrdinů, Vesmírní cestovatelé, Florbalák 2023 Ostrov Onogoro a Airsoftový tábor. Na Hříběcí tábor Di-Fi-Ta aneb loupež století. 

Ale vy nezapojujete pouze děti a mládež. Máte program i pro dospělé. Můžete nám ho přiblížit?
Pro dospělé pořádáme například Kurz šití, ze sportovních aktivit je to cvičení pro ženy Bodyform, z estetických Keramika pro dospělé. Dle zájmu jsme schopni naši nabídku rozšířit.

Marie Steinhauserová