Dnes je 21.02.2024

Svátek má Eleonora, Lenka

ikonka pocasi 9°C - zataženo

Pelhřimov

Na sídlištích přibydou nádoby na tříděný odpad

Na sídlištích přibydou nádoby na tříděný odpad

Technické služby ve spolupráci s Městem Pelhřimov provádí změnu vybavenosti sběrných míst v sídlištních zástavbách v ulicích Pražská, Osvobození, Táborská, Dolnokubínská a Boženy Němcové.

Ke změně dochází v návaznosti na postupné plnění cílů vyplývajících ze schválené Strategie odpadového hospodářství. „V důsledku toho částečně ubydou nádoby na směsný komunální odpad, nahrazeny budou nádobami na tříděné odpady,“ vysvětlila nejzásadnější změnu ředitelka Technických služeb města Pelhřimova Eva Hamrlová.

Změna vybavenosti sběrných míst se stala nutností. Dochází k ní z důvodu potřeby důslednějšího třídění odpadů a s tím souvisejícího snížení produkce odpadu směsného. „Odpadová legislativa se v posledních letech výrazně změnila. Na třídění je čím dál tím větší tlak. My na to musíme reagovat. Počet nádob na tříděný odpad ve sběrných místech u bytových domů neodpovídá současným potřebám,“ uvedla. Na nutnost změny vybavenosti sběrných míst a úpravu četnosti svozů upozornila i provedená analýza společnosti EKO-KOM a.s., kterou si město prostřednictvím technických služeb nechalo vypracovat.

Důslednější třídění odpadu ze strany občanů umožní i zmíněnou úpravu četnosti svozů. „Momentálně svážíme tříděný odpad (plasty, papír – pozn.) dvakrát týdně. To je ekonomicky velmi náročné, ve městech velikosti Pelhřimova je standard svozu daleko nižší,“ naznačila možnou změnu Eva Hamrlová, ale připomenula nutnou návaznost jednotlivých kroků: „Nejdříve musíme vytvořit podmínky pro třídění, pak se můžeme detailně zabývat úpravou četnosti svozů.“

Ruku v ruce se změnami vybavení sběrných míst v sídlištních zástavbách jde i úprava vzhledu míst jako takových. Této potřeby si je plně vědomo i vedení města. „Cítíme potřebu změnit architekturu sběrných míst. Ta vzhledově odpovídají době, ve které byla postavena. Některá už se dostávají za hranici životnosti,“ poukázal místostarosta Zdeněk Jaroš. Realizace tohoto úkolu nebude jednoduchá. Sběrná místa sice stojí na pozemcích města, ale často byla vybudována svépomocí. „Iniciujeme schůzky zástupců vlastníků bytových domů, snažíme se o vyjasnění vlastnických poměrů sběrných míst. Vše je to za účelem, abychom tato místa mohli úpravami modernizovat,“ vysvětlila Eva Hamrlová.