Dnes je 24.06.2024

Svátek má Jan

ikonka pocasi 21°C - oblačno

Pelhřimov

Na náměstí se diskutovalo o OD Vysočina a okolí

Na náměstí se diskutovalo o OD Vysočina a okolí

Město Pelhřimov a společnost 4ct společně připravují studii využitelnosti Obchodního domu Vysočina a okolních městských prostor. Tento projekt klade důraz na participaci veřejnosti, protože budoucnost těchto míst ovlivňuje především obyvatele města a jeho návštěvníky. Zástupci města se tak rozhodli zapojit občany do rozhodovacího procesu prostřednictvím diskuzí a sběru názorů.

Na Velikonočním Minijarmarku byl občanům k dispozici radniční stánek, u kterého se konala intenzivní debata mezi občany a zástupci města a společnosti 4ct ohledně využití OD Vysočina a jeho okolí. Účastníci měli možnost vyjádřit své názory a připomínky na speciální mapě, která sloužila k zaznamenání jejich postřehů. Diskuse se zaměřila na různé aspekty využití těchto prostor, jako je parkování, umístění tržnice a další. „Jsme rádi za proaktivní přístup města, které nám pomohlo do přípravy studie využitelnosti OD Vysočina a městských dvorů zapojit veřejnost. Díky setkání s místní komunitou lépe rozumíme jejím potřebám, co je v procesu navrhování neocenitelné.“ říká Barbora Grísová, architektka ze společnosti 4ct.

Dominantním tématem diskuse se stal dostatek parkovacích míst v centru města a veřejné toalety. Kromě toho byly diskutovány i další příležitosti a potřeby obyvatel, včetně atraktivní prezentace místních firem, provozování kavárny pro studenty či vybudování parkovacího domu. Dalšími veřejností navrhovanými možnostmi využití prostoru OD Vysočina byly celoroční krytá tržnice, komunitní centrum, kde by se konaly různé aktivity pro veřejnost, či funpark – vyžití pro malé děti. Zároveň byly identifikovány silné a slabé stránky tohoto místa, které budou brány v úvahu při plánování budoucího využití. Občané si v žádném případě nepřejí v těchto prostorách ubytovnu. Veškeré náměty byly zakomponovány do dalšího vyhodnocení.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit osobně, je k dispozici elektronický dotazník (odkaz zde), ve kterém mohou sdělit své názory a připomínky. Tento dotazník je možné vyplnit online nebo fyzicky a odevzdat do připravených schránek umístěných v různých částech města – v budově na radnici, Masarykovo náměstí 1, na recepci MěÚ Pražská 2460 či v informačním centru Masarykovo náměstí 10. Dotazník bude k dispozici do neděle 7. dubna 2024. Veškeré získané informace budou následně použity při plánování budoucího využití OD Vysočina a jeho okolí. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny.

Místostarosta Karel Kratochvíl děkuje všem občanům, kteří do našeho stánku přišli, a uvedl, že se infostánek stane tradiční součástí minijarmarků. „Tím se ukazuje důležitost zapojení veřejnosti do spolurozhodování o podobě a životaschopnosti městských prostor,“ doplnil místostarosta.

Zdroj: Městský úřad Pelhřimov