Dnes je 29.02.2024

Svátek má 

ikonka pocasi 4°C - oblačno

Pelhřimov

Mezi Pelhřimovem a Pavlovem vzniká cyklostezka, otevřít by se měla do konce října letošního roku

Mezi Pelhřimovem a Pavlovem vzniká cyklostezka, otevřít by se měla do konce října letošního roku

Město Pelhřimov začalo s výstavbou asfaltobetonové cyklostezky Pelhřimov, Polní dvůr – silnice III/11244 na Pavlov. Získalo na ni evropskou dotaci a dotaci ze státního rozpočtu ve výši 85 % uznatelných nákladů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-27) na úsek A, B a na úsek C dotaci ze státních fondu dopravní infrastruktury rovněž ve výší 85 % z uznatelných nákladů, a navíc ještě dotaci necelé 3 mil. Kč z Fondu vysočiny z programu Cyklodoprava a cykloturistika na úsek B, ke kterým se přidá ještě zbývající finanční prostředky z rozpočtu města pro rok 2023. První cyklisté se po cyklostezce projedou do konce října letošního roku.
Cyklostezka vzniká v bezprostřední blízkosti řeky Bělé, kde bylo doposud prostředí pro občany nepřístupné. Oblast trasy byla vyčištěna od náletových dřevin a v současné době započaly zemní práce. V některých místech se zhotovitel potýká s komplikovaným založením skladby komunikace, protože se jedná o zvodnělý povrch v blízkosti říčky, např. pod Balkovým mlýnem a skládkou Technických služeb města Pelhřimova.

„Nicméně s těmito překážkami projekt počítal a trasa vedená v krajině a nivě potoka bude bonusem pro cyklisty a chodce. Přes řeku Bělou vznikne nová železobetonová lávka, která propojí oba břehy a vyústí na ulici Skrýšovskou, kde naváže na I. etapu tohoto úseku (zatím probíhají výkupy pozemků), která bude končit u již vybudované cyklostezky na začátku ulice Březové vedoucí dále do sportovního areálu města Pelhřimov,“ uvedl Tomáš Petera, vedoucí odboru investičního MěÚ Pelhřimov. „Dále bude ještě letos provedena rekonstrukce navazujícího chodníku v ulici Skrýšovská až po odbočku do ulice Březové, takže než bude vybudována zmíněná I. etapa cyklostezky budou moci občané využít tuto objízdnou trasu přes ulici Březovou,“ doplnil Petera. Cyklisté i chodci tak budou moci po dokončení výstavby využívat trasu dlouhou tři kilometry.

V celé oblasti výstavby cyklostezky dochází také k archeologickému dohledu, jelikož zde vzniká zvýšená pravděpodobnost možných nálezů.

Město díky výstavbě také získá dar od společnosti DEKINVEST, která sídlí vedle trasy cyklostezky. Do výlučného vlastnictví daruje společnost městu drobnou sakrální stavbu – boží muka stojící na základovém kamenu bez pevného hlubokého základu, nacházející se v areálu stavebnin DEK v ulici Rynárecká. Město Pelhřimov uvedenou kapličku přesune do konce října na určené místo ke křížení nově vybudované cyklostezky s cestou k brodu na Skrýšov, kde bude opětovně zpřístupněna široké veřejnosti.

„Cílem pelhřimovské radnice je rozšiřovat bezmotorovou dopravu ve městě. Uvedená cyklotrasa splňuje několikanásobný účel. Jsem moc rád, že se naplňuje plán propojení obcí, který mám v hlavě již dvacet let,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš. „Věřím, že cyklostezka bude sloužit lidem k poklidné dopravě do práce či ke sportu a turistice. Zároveň může sloužit například rodinám s malými dětmi, pro které může být dobrým tréninkovým místem k výuce jízdy na kole,“ doplnil místostarosta.