Dnes je 21.02.2024

Svátek má Eleonora, Lenka

ikonka pocasi 10°C - zataženo

Pelhřimov

Krátce z posledního Zastupitelstva města Pelhřimova

Krátce z posledního Zastupitelstva města Pelhřimova

Páté řádné zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova se uskutečnilo ve středu 21. června 2023 a na programu jednání bylo 26 bodů.

VSTUP MĚSTA PELHŘIMOV DO SVAZU MĚST A OBCÍ ČR
Zastupitelé rozhodli o vstupu Města Pelhřimov do Svazu měst a obcí České republiky, což je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace, založená jako spolek, který hájí zájmy města a obcí. Členy Svazu je 2800 měst a obcí, v nichž žije více než 8,4 mil. obyvatel České republiky. Svaz se podílí na přípravě legislativních a nelegislativních opatření, jež mají dopad na místní samosprávu. Jeho zástupci se účastní celé řady jednání se zástupci exekutivy, poslanci a senátory Parlamentu České republiky, stejně tak i s celou řadou dalších subjektů s cílem dosáhnout co nejlepších podmínek pro činnost místních samospráv v České republice. Svaz je připomínkovým místem vládních návrhů právních předpisů. Prostřednictvím mezinárodních organizací, jichž je členem, ovlivňuje vývoj legislativy i na evropské úrovni. Členové Svazu tak mohou například ovlivňovat podobu právních předpisů vzhledem k tomu, že Svaz je povinným připomínkovým místem, získává k vyjádření návrhy zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších předpisů v době jejich přípravy nebo se zapojit se do činnosti některé z komisí – poradních orgánů Předsednictva Svazu nebo pracovních skupin.

BYTOVÁ KONCEPCE MĚSTA PELHŘIMOV
Zastupitelstvo mimo jiné schválilo Bytovou koncepci města Pelhřimova. Zásadní změnou jsou dva principy, které se od minule schválené koncepce společensky proměnily. Z plošného vnímání sociálního bydlení je navržen přechod na individuální posuzování sociální potřebnosti bydlení (v souladu s poslední změnou pravidel schválenou v radě města). A dále je kladen větší důraz na péči řádného hospodáře (v souladu se stanoviskem MF ČR).

ZAVEDENÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zastupitelé také schválili Pravidla a Školní participativní rozpočet města Pelhřimov. Participativní rozpočtování lze aplikovat v rámci škol, kdy žáci základních škol jsou hlavními aktéry. Žáci každé základní školy zřizované městem Pelhřimov budou moci navrhovat jednoduché projekty (návrhy na zlepšení včetně konkrétního řešení) a budou hlasovat o výběru těch nejlepších pro svoji školu v celkové výši 50 000,- Kč. Žáci budou provedeni celým procesem. Na začátku formulují nápady na zlepšení, budou hledat řešení, jak dojít k cíli, vhodná a reální řešení budou formulovat jako projekt. V rámci školy proběhne soutěž projektů, kdy každý žák bude moci dát svůj hlas tomu projektu, který se mu nejvíce líbí a který by chtěl ve své škole zrealizovat.

DĚTSKÁ SKUPINA KOMENSKÉHO PELHŘIMOV
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na akci „Dětská skupina Komenského, Pelhřimov – rekonstrukce objektu“, a to na základě Výzvy vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem výzvy je zvýšení dostatečné kapacity zařízení péče o děti prostřednictvím budování zařízení pro provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Vzhledem k omezené kapacitě volných míst mateřské školy, a hlavně vzhledem k věku dětí, které dosáhnou věku tří let až v roce 2024, je vybudování dětské skupiny možnost, jak pomoci rodinám s malými dětmi. Poptávka po péči o nejmenší děti bude do budoucna vzhledem k připravovaným legislativním změnám narůstat. K rekonstrukci prostor pro dětskou skupinu byl vytipován prostor ve vlastnictví Města Pelhřimova, konkrétně služební byt na pracovišti Mateřské školy Pelhřimov, příspěvkové organizace, Komenského 1108, kde aktuálně končí současná nájemní smlouva. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 1,500.000,00 Kč vč. DPH. Dotace na vybudování dětské skupiny přispívá například ke zvýšení zaměstnanosti rodičů malých dětí, především žen, napomáhá udržet kvalifikovanou pracovní sílu ve městě, zajišťuje zvýšení kapacity míst pro nejmenší děti, zvyšuje atraktivitu města pro rodiny s malými dětmi, mladou generaci i zaměstnavatele a jiné.

KOUPĚ OBJEKTŮ U RYBNÍKA STRÁŽ
Zastupitelstvo také schválilo koupi objektů v k.ú. Pelhřimov u rybníka Stráž. Jedná se o objekt restaurace a objekt sezónního bydlení z vlastnictví paní Anny Michálkové do vlastnictví Města Pelhřimov za nabídnutou kupní cenu 3 600 000,- Kč za podmínky, že na nich nebudou váznout žádné právní závazky.