Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 21°C - jasno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 60 lety (rok 1964)

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 60 lety (rok 1964)

Vážení čtenáři, přinášíme zápis z kroniky z r. 1964. Zapsal ho Ludvík Hron, bytem Pelhřimov 1016, který byl do funkce kronikáře města Pelhřimova jmenován radou MěstNV v Pelhřimově dne 22. února 1965. Předchozí kronikář Alois Lisa se z důvodu nemoci vzdal funkce dne 30. dubna 1964 a dokončil ještě zápis za rok 1963. 

Ustavení rady MěstNV
Dne 26. června 1964 konalo se ve velkém sále Hotelu Slávie ustavující plenární zasedání městského národního výboru. Po ověření platnosti volby poslanců městského národního výboru bylo shledáno, že všech 45 poslanců bylo právoplatně zvoleno. Po složení slibu přistoupeno k volbě orgánů městského národního výboru. Na návrh okresního výboru Komunistické strany Československa plenární zasedání zvolilo předsedu, místopředsedu, tajemníka a členy rady MěstNV v tomto složení: předseda MěstNV – Haruda Václav, dosavadní předseda  MěstNV, náměstek předsedy – Pilský Josef, předseda DUP, tajemník MěstNV – Cerhán Jiří, tajemník MěstNV, členové MěstNV – Duda František, investor OÚNZ,  Holoubek Josef, pracovník DO MV, Morava Jan, vedoucí autoškoly, Neufus Stanislav, údržbář Agrostroje, Aubreft Josef, náměstek ředitele Spoj. kartáčoven, Sláma Karel, vedoucí obchod. odd. Agrostroj, Soukup Jaroslav, ředitel učňovské školy, Studená Růžena, dělnice DUP, Dr. Uchytil Jaroslav, primář, Valenta Josef, ředitel ZDŠ.

Pivovar Pelhřimov
„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“, zní staré české přísloví. Pelhřimovský pivovar navařil již něco piva. A pozoruhodná je jeho vzestupná tendence výroby piva od konce války. Sledujme jen: v roce 1947 navařeno 12.376 hl piva, v roce 1949 navařeno 19.145 hl piva, v roce 1959 navařeno 30.710 hl piva a v roce 1963 navařeno 37.943 hl piva. Jak patrno nejvyšší výroby v historii pelhřimovského pivovaru bylo dosaženo právě v posledním roce 1964. Ale nejde tu jen o kvantitu, nýbrž i o kvalitu piva a v tom se pelhřimovský pivovar řadí mezí přední pivovary v Čechách. Vždyť pelhřimovská dvanáctka má dnes již ve světě milovníků piva velmi dobrý zvuk. A přesto, že pivovar rok od roku zvyšuje výrobu (oproti roku 1947 o 321,89%) nebyl dosud v základech zvětšen, což svědčí o poctivé práci zaměstnanců.
Mezi přední úkoly pivovaru náleží ledování, aby se kvalita piva udržovala po celý rok na žádoucí výši. Přes zimu je třeba naledovat cirka 160 vagonů ledu. Na takové množství by přirozeně pracovníci pivovaru nestačili a tu jim vypomáhají pracovními silami a povozy družstevníci z JZD Nový Rychnov a Skrýšov. Ledování se provádí na rybníku Stráž, jehož led je poměrně dobré kvality.


Prodejna n.p. Kniha
Prodejna n.p. Kniha byla téměř dva roky bez řádného výkladu, neboť práce na úpravě budovy trvaly velmi dlouho. Teprve v druhé polovině ledna došlo konečně k dokončení nejpodstatnějších prací. Prodejna má dva vkusné velké výklady směrem do náměstí, které neruší památkový ráz budovy. Vchod do prodejny je z průjezdu, odkud vedou dovnitř dveře. Průjezd je opatřen mřížovými dveřmi a současně slouží k propagaci knih. Nejhledanějšími autory jsou klasici české a světové literatury a těch je stále nedostatek. Mimo to se hledají mladí autoři jako Kříž, Mňačko, Trefulka, Hrabal, Klíma, Holub, Kliment aj., kromě toho Hanzelka a Zikmund, Hemingway, Kalčík, Škvorecký aj.

Sté jubileum ČSPO
Československý svaz požární ochrany se v roce 1964 dožil v našem okrese svého 100. výročí. Před sto léty totiž se začaly zakládat jednotlivě požární sbory jako složky mající za úkol likvidaci požárů. První jednota byla založená v Pacově roku 1864 při místní jednotě Sokol. V Pelhřimově pak byl ustaven dobrovolný hasičský spolek o 10 let později, tudíž v roce 1874.
První požární útvar v našem městě měl při svém založení 75 výkonných členů a 158 členů přispívajících. Samotná organizace této složky byla na tehdejší poměry opravdu důkladná a tehdejší příslušníci požární ochrany byli rozděleni na jednotlivé skupiny lezců, trubačů, lejtařů a pod. Také protipožární předpisy byly velmi důkladné a přísné.

Sídliště
Na úseku výstavby a zvelebení města byl v roce 1964 učiněn opět krok kupředu. Dokončena byla výstavba sídliště a upraven terén kolem domů a dokončena potravinářská samoobsluha jako kompletizace obytné části. Rovněž byla dokončena též svépomocná výstavba nové školní stravovny v prostoru nového kina a dnes již  slouží svému účelu. Výstavba sama byla po všech směrech velmi náročná, bylo nutno zajišťovat materiál i odbornou a brigádnickou pomoc. Na stavbě bylo zdarma odpracováno 36.500 brigádnických hodin.

Koupaliště Stráž
Zahájena byla další svépomocná akce a to výstavba koupaliště Stráž. Do konce prosince byla vybudována příjezdní cesta v šíři 3,50 m a plocha na parkoviště v rozloze cca 3.300 metrů čtverečných v živičné úpravě za 135.000 Kčs. Jako předstih pro letošní rok byly od Východočeských dřevařských závodů zakoupeny dva montované objekty v hodnotě 105.000 Kčs, které budou sloužit jako společenské budovy o zastavěné ploše 312 m a menší objekt, byt 92 m plochy. Výstavba koupaliště je zařazena na rok 1965 hodnotou 250.000 Kčs.

Rozšíření restaurace v Popovicích
Vzhledem k tomu, že obvod nového pelhřimovského sídliště patří v současné době k nejlidnatějším obvodům ve městě, je třeba rozšířit též restauraci v Popovicích, která za současného stavu již svoji kapacitou nedostačuje. K adaptačním pracem bylo přistoupeno v posledním čtvrtletí tohoto roku a restaurace má býti uvedena znovu do provozu koncem prvního pololetí příštího roku. Kromě nového sídliště mluví pro nutnost rozšíření této restaurace autobusové nádraží. Stačí uvést, že za poslední dva roky se zvýšil v této restauraci obrat o více než 300 %.

Nový bufet
V Nádražní ulici naproti restauraci Beseda otevřen byl nový bufet Rozvoj. Otevření se zúčastnil předseda komise obchodu ONV s. Beran a tajemník MěstNV s. Cerhán. Nový bufet je v krásném prostředí a je dobře vybaven. V bufetu se dostanou v běžném prodeji hotová jídla, uzeniny, uzená kolínka, cukrářské výrobky a další sortiment. Pracovníci bufetu kromě toho poskytují objednávkovou službu. Možno si objednat veškeré výrobky studené kuchyně, jako obložené mísy za salátů, uzenin, uzených mas, a pod. nebo i polotovary včetně polévek a další výrobky. Nový bufet tak rozšiřuje pohostinskou obchodní síť a je účelným zařízením, které bude sloužit obyvatelům našeho města i jeho hostům.

Požadavky občanů
Rostou požadavky občanů na stále kvalitnější služby pohostinských podniků. Jednou z nich je otázka dietního stravování, která stále ještě není v našem okresním městě dořešená. Tímto problémem se zabývala zdravotnická komise MěstNV, která tuto otázku projednala s podnikem Restaurace a jídelny. Restaurace Na střepině zatím vyvařuje omezený sortiment dietních jídel a to pro dietu žlučníkovou a žaludeční. Vedoucí restaurace přislíbil, že přikročí k vyvařování dalších sortimentů, projeví-li občané zájem. A tak každý obdrží své dietní jídlo, pokud si je objedná předem  Na střepině. Naše okresní město v posledních třech letech značně narostlo. Počet obyvatel se v tomto období zvýšil téměř o 1000, takže k 1. lednu dosáhl již 8 tisíc. A s dalším nárůstem se ještě dále počítá, zejména v panelovém sídlišti.

Průchod Dolní branou
Komise pro výstavbu a vodní hospodářství MěstNV v Pelhřimově se vážně zabývá dnešním neudržitelným a pro chodce nebezpečným stavem při průchodu Dolní branou, a proto připravuje návrh na zřízení průchodu mimo objekt brány. Také část města kolem barokní kaple na rohu třídy Vítězného února se nabízí k řešení propojením třídy Vítězného února do ulice Nádražní.

Výstavba nového hotelu
Bylo zajištěno vypracování projekce na výstavbu nového hotelu v Pelhřimově, který má býti postaven U Stínadel. Celkový náklad nového hotelu bude činit včetně zařízení více než 6 milionů korun. Ubytovací část bude obsahovat 32 dvoulůžkových pokojů a stejný počet pokojů jednolůžkových. Hotelové garáže budou obsahovat 22 buněk. Zařízení jednolůžkového pokoje se bude skládat z lehkého polštářového lůžka, odkládacího stojanu na zavazadla, odkládací závěsní skříně, jednoduchého gauče, psacího stolku, jedné židle, obrazu, televize s vestavěným radiovým přijímačem a jako doplňky budou koberec Kovral a jednoduché závěsy. Celková hodnota zařízení bude činit 10.000 Kčs. Provoz hotelu bude mít 175 míst u stolu a bude zajišťován 42 zaměstnanci. Se zahájením je počítáno na září roku 1965 a s předáním hotelu do užívání se počítá na březen 1967.

Kartotéka SS
Komise regionálních dějin při okresním výboru KSČ získala kartotéku posádky SS, která byla v dubnu a květnu 1945 v Pelhřimově. Celou krabici našli studenti střední zemědělské technické školy při čištění půdy a předali ji do muzea. Poslouží při získávání údajů k vypracování dějin a snad i též k potrestání zločinců.

Nové ulice
V Pelhřimově dostaly své pojmenování nově vzniklé ulice a to:
„Na houfech“ - ulice vedoucí z Řemenovské směrem k ulici Jihlavské
„Boženy Němcové“ - pojmenována jest ulice, která vznikla výstavbou rodinných domků za Strachovskými rybníky
„Ulice 5. května“ - mezi panelovými domy v sídlišti
Prostor u Základní devítileté školy Čs. kubánského přátelství nese se souhlasem ústředních orgánů jméno kubánského hrdiny Conráda Benitéze

Pravidelné čaje
Po celý rok se konaly ve středu a v neděli pravidelné čaje v restauraci v Sadech, kde k tanci a poslechu hrála dechová hudba s. Kotrče nebo Combo band. Taktéž pravidelné čaje se konaly na Křemešníku, které si získaly popularitu i u pelhřimovské mládeže. Hrála tam instrumentální skupina městské osvětové besedy Pelhřimov, řízená s. Krskem. Výhodné autobusové spojení umožnilo četnou návštěvu 
z Pelhřimova.

Tři chlapi v chalupě
Jednou z posledních akcí letošního pelhřimovského léta je divadelní představení Dietlovy komedie „Tři chlapi v chalupě“, která je divadelním zpracováním populárního televizního seriálu téhož jména v provedení souboru Krajského divadla z Mladé Boleslavi. V roli dědy Potůčka se Pelhřimovu představil jako host zdejší rodák Lubomír Lipský, který byl odměňován zaslouženým potleskem i na otevřené scéně. Divadlo shlédlo ve dvou představeních celkem 870 návštěvníků. 

Půjčování lodiček
Komunální služby města Pelhřimova zavedly novou službu, kterou přivítali milovníci vodního sportu. Na koupališti u Stráže zahájili půjčování loděk. Celkem je k dispozici 20 loděk různého druhu. Cena za půjčovné za 1 hodinu jsou za pramičky pro 3 osoby 3,- Kčs (jsou-li 4 osoby, pak je příplatek 1,- Kčs), za maňásky 1,- Kčs, za kanoe 4,- Kčs a za velkou pramici 3,- Kčs.


Za Letopiseckou komisi: Mgr. Rostislav Čech, JUDr. Josef Doubek