Dnes je 29.02.2024

Svátek má 

ikonka pocasi 3°C - polojasno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 40 lety (rok 1983) - 1. díl

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 40 lety (rok 1983) - 1. díl

Vážení čtenáři,
opět se posouváme v čase o 10 let a začínáme listovat v zápisech městské kroniky z r. 1983. Tento rok si již mnozí z čtenářů jistě pamatují a jistě si vzpomenou na tehdejší dobu a tehdejší události. V dnešní první části se věnujeme zápisům týkajících se tehdejších podniků v Pelhřimově a dokončení některých staveb ve městě.

Agrozet
Největší náš podnik Agrozet (současný Agrostroj) vyrobil letos zboží za 758 449 000 Kč tj. 100,5 % plánu. V červenci dokončili stavbu obráběcí dílny učňovského střediska v ulici Sokolovská proti Modetě. Stavěli sami ve vlastní režii. Rozpočet byl 1 980 000 Kč. Rozestavěnou mají svobodárnu, kterou začali stavět 1982. Rozpočet mají na 7 424 000 Kč. Staví to PS České Budějovice, stavební správa Jindřichův Hradec. V Agrozetu vyrobili zatím 10 kusů stroje Kabar, s kterým bude možno pracovat na horských svazích (seče, obrací, shrabuje a dělá ještě další práce. Průměrný výdělek pracovníka v Agrozetu je 2 911 Kč měsíčně.

Spojené kartáčovny
Podnik vyrobil zboží za 255 406 000 Kč, 102,4 % plánu. Závod 10 v Pelhřimově v Nádražní ulici splnil hospodářské úkoly ve všech ukazatelích. Provozy tohoto závodu se postupně budou stěhovat do areálu na Libkovodské ulici. Nyní se bude stěhovat pilnice. Stavebně byla dokončena ke konci roku 1983 a nyní je ve zkušebním provozu. Kotelna je ještě nedostavěná. Bude hotová asi v polovině roku 1984. Roku 1983 začali stavět zatloukárnu. Byly také vykoupeny pozemky a zajištěna projektová dokumentace pro rekreační středisko Trnávka. Stavební práce zahájí r. 1984 a termín dokončení je 1985. Toto středisko bude mít v chatách 48 míst. Je to u řeky Trnávky za Červenou Řečicí směrem k vesnici Popelištná.

Modeta
Závod vyrobil zboží ve velkoobchodních cenách 
za 104 104 301 Kčs, 101,3 % plánu. Pracovní morálka je dobrá, kárná opatření uskutečnili 4x (1 žena nepřišla do práce, 1 muž pil alkohol v práci, 1 učnice ukradla výrobek, 1 učnice nepřišla do práce). Průměrný výdělek jednoho zaměstnance je 2 208 Kčs.

Pivovar
Závod Pelhřimov vyrábí pivo, které v cisternách odveze do Humpolce a tam se stáčí do sudů. Je to pivo 10 %
a 12 %. Do Studené už pivo nevozí. Pak se vyrábí 10 % a 12 % pivo do lahví přímo v Pelhřimově. 12% pivem zásobují celý okres a 10% asi tři čtvrtiny okresu. Zbytek dodá Humpolec. Vyrobili 71 294 hl piva celkem, z toho 12 % piva 32 147 hl a 39 147 hl piva 10 %. I když byla velká vedra, piva bylo dostatek. Fasáda pivovaru do ulice proti divadlu se dělala r. 1982 a 1983.

Služby a obchod
V této oblasti nastalo v Pelhřimově letos mnohé zlepšení, které přispělo k spokojenosti občanů. Dostavěn byl hotel Rekrea, budova okresního podniku služeb, potravinářská prodejna a v budově ONV umístily Potraviny stánek se zbožím svačinového charakteru.


Zvyšují se i ceny služeb, aby se zajistila úhrada nákladů. Vyšší jsou ceny oprav šicí strojů, černobílých televizorů, hudebních nástrojů, mechanických praček, sportovních potřeb, deštníků, obuvi, galanterních výrobků a výroba zakázkových klobouků.


Zásobování potravinami se velice zlepšilo. Po loňském zdražení je dost masa, po letošním zdražení je i dost ořechů, mandlí, rozinek a kakaa. Chybí někdy víceprocentní pivo, jižní ovoce (ale naše jablka byla celý rok, citrony také), kola, mrazničky, šicí stroje, některé televizory, manšestry, bavlněné věci, náhradní součástky k vozidlům, užitkový porcelán, broušené sklo a různé drobnosti. Fronty skoro zmizely, jen na jižní ovoce a na maso se objeví menší fronta a na kola, mrazničky atd.

Hotel Rekrea
Hotel Rekrea v ulici Slovanského bratrství pod nemocnicí byl stavěn od října roku 1976 a dostavěn v listopadu 1982. Stavěly Pozemní stavby České Budějovice. Investiční náklady na celou stavbu i s učilištěm byly 52 536 000 Kč, z toho na hotel 22 543 000 Kč. Zahájení školy a internátu A bylo 1. 9. 1981, internátu B 1. 9. 1982. Zkušební provoz hotelu v dubnu 1983. Plný provoz hotelu 1. 5. 1983. Otevření hotelu se zúčastnil ministr vodního a lesního hospodářství Fr. Kalina (byl tu na 1. máje). Vedoucí hotelu je s. Jaroslav Vichr, počet zaměstnanců i s učilištěm 87. Cena za 1 nocleh v apartmá je 213,- Kč, ve dvoulůžkových pokojích 90 Kčs, v jednolůžkovém 60 Kčs. Hotel je pěkná stavba, působí esteticky zvlášť svou barevností. Je zařazen do tříhvězdičkové kategorie. Každá bytová buňka má svou koupelnu nebo sprchu. Ale mimo letní sezonu tu nebylo příliš ubytovaných. Je to dost drahé. Musí se snažit zájemce získávat. Jinak je v hotelu restaurace II. cenové skupiny, Snack bar II. cenová skupina, Hodonínská vinárna také II. cenová skupina, kavárna II. cenová skupina a bufet IV. cenové skupiny. Hotel má 55 pokojů, 3 apartmá, celkem 109 lůžek a u stolů 365 míst.

Okresní dům služeb Na příkopech
Investorem této akce „Z“ byl MěNV Pelhřimov a pracovníci služeb si budovu postavili sami. Odpracovali tu 
16 300 brigádnických hodin. Hodnota díla činí téměř 5,5 milionu Kčs. Zkušební provoz v budově od června 1983, slavnostní otevření 17. 8. 1983. V 1. vchodu této budovy je kadeřnictví s 15 sušáky a 10 stolky pro obsluhu. Holičství má 4 stolky a 4 obsluhy, kosmetika 2 stolky a 2 obsluhy, pedikura 4 obsluhy. Dále je tam čekárna, šatna, umývárna a záchody. Ze 14 žen jsou 2 holičky, ostatní kadeřnice a z nich 2 pedikérky a 1 kosmetička. V holičství pracuje ještě 1 muž. Ve 2. vchodu dole je sběrna šatstva a prádla, nahoře čistírna. Pracují tam 2 ženy. Také tu má podnik sklady. V 1. patře jsou v kancelářích zaměstnanci, kteří zajišťují tyto služby: kominictví, kadeřnictví, holičství, deratizaci, pohřební službu, nákladní taxi, osobní taxi, rychločistírnu, sběrnu prádla, plakátovou službu a propagaci. V 1. a 2. patře jsou kanceláře podnikového ředitelství. Zaměstnanců je 38. Vzadu na dvoře přistavuje OPS garáže a výdejnu jídla. Na Sdružené ulici za Mototechnou začali stavět I. etapu sdružených provozoven hlavní přidružené stavební výroby (hala 12 x 48 m) pro klempíře, zámečníky, truhláře a později se tam přestěhují další stavařské profese sklenáři, malíři, natěrači, podniková údržba. Budou tam také podnikové sklady.

Prodejna Potravin 019 ulice Osvobození
Samoobsluha byla otevřena 8. 12. 1983. Je tam prodejna, sklad a sociální zařízení. Vedoucí prodejny je s. Jiří Amcha a s ním je tu 5 zaměstnanců (4 ženy a 1 muž). Členky ČSŽ tu pomohly při uklízení dostavěné prodejny. Prodejna je zařazena jako plnosortimentní, typ 0204 a zajistí určené služby v plném rozsahu. Je tam úsek lahůdek, zeleniny, cukrářský, samoobslužný, balíčkové maso a úsek průmyslový. Prodejní plochy jsou 172 m2, skladové 216 m2, ostatní 308 m2, celkem 696 m2.

Nová závodní jídelna
V restauraci u Vlasáků je od 1. srpna 1983 závodní jídelna pro menší úřady a závody, které vlastní jídelnu mít nemohou (SNV, vojenská správa, banka, soud a j.).

Návrh na tržiště
Ing. Švábová z Prahy zpracovává návrh na tržiště v Pelhřimově. Má být v prostoru za domy č. 4, 5, 6 za MěNV, kde je teď parkoviště. Jinak tu zatím bývají stánky s různým zbožím na Mírovém náměstí i jinde v městě.

Výstavba města
V našem městě, ale i v připojených vesnicích je neustále nějaký stavební ruch. Hlavně v Pelhřimově se stále něco bourá, opravuje, přistavuje a staví nově. Na náměstí Míru se obnovují domy do původní podoby, odkrývá se kdysi zazděné podloubí a kolem 4 domů je lešení. Rekonstruuje se dům č. 27 a 28 (mléčná jídelna), č. 10 se chystá pro muzeum, č. 14 a 15 pro „Zeleninu“, opravovat se bude kostel sv. Víta, v č. 6 se dělá podloubí.


Připravují se inženýrské sítě na Pražské pro další výstavbu bytů, dokončily se různé projekty další výstavby (Polní dvůr, Strachovská ulice, nová budova stanice ČSD, krytý plavecký bazén ve sportovním areálu, obchvatná komunikace kolem nemocnice ke zmírnění hluku aj.).


Demolic bylo r. 1983 povoleno 13. Procházkova stodola, část staré kartáčovny Na příkopech, váha a kolna v Myslotíně, drůbežárna na Pekle, kovárna v Čakovicích, asi sedm stodol ve vsích. Na těchto místech se budou stavět byty.

Po likvidaci Procházkovy stodoly u Vlásenické ulice z města skoro vymizely zemědělské objekty. Zemědělská výroba je soustředěna v okrajových částech města. Nad městskými sady blízko sídliště Hodějovická, u silnice ke Skrýšovu a u rybníka Stráž. Je třeba, aby při převážení hnoje a krmiv se dbalo na pořádně naložené fůry, z kterých by nic nepadalo po silnicích. Zatím to leckdy padá. Dále musí Oseva upustit od moření obilovin rtuťnatými přípravky, což je u sídliště zakázáno. Jinak je většina sídlišť oddělena od průmyslové zóny města a obyvatelé mohou žít v klidu.

Silniční průtah
1. 11. 1983 otevřen byl slavnostně druhý úsek silničního průtahu od ulice Sokolovské k hotelu Rekrea. První úsek 
otevřen byl už v červnu 1983. Celé dílo vybudováno bylo nákladem 20 milionů Kčs. Stavbu dělal n.p. Silnice, závod Pelhřimov. Stavěli to od r. 1981 do r. 1983. Průtah je dlouhý 1040 m, šířka vozovky 13 m, chodníky jsou po obou stranách. Vytěžilo se 30 tisíc m3 zeminy a uloženo bylo 6 500 m3 betonu. Na podzim 1983 otevřen podchod autobusové nádraží – sportovní areál.

Za letopiseckou komisi: Mgr. Rostislav Čech a JUDr. Josef Doubek

Pozn. Použité fotografie pochází z archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov