Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - oblačno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 30 lety (rok 1993) - 2. díl

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 30 lety (rok 1993) - 2. díl

Vážení čtenáři, zápisy v městské kronice za rok 1993 jsou pestré a obsáhlé a podrobně zachycují život v našem městě. Do druhého dílu zápisů z tohoto roku jsme vybrali zápisy, které vás jistě zaujmou.

Cestovní ruch v Pelhřimově
O prázdninách navštíví Pelhřimov značné množství turistů. Jsou to občané ze všech koutů naší vlasti, ale i z ciziny. Hlavně z Německa a Holandska, ale najdou se mezi nimi i Francouzi, Belgičané, Kanaďané, Australané a další. Někteří přijíždějí na týdenní pobyt obvykle do hotelu Rekrea, někteří, zvláště Holanďané, mají v okolí Pelhřimova pronajaty chaty přes cestovní kanceláře. Všem návštěvníkům se Pelhřimov velice líbí, hlavně těm, kteří ho znali dříve. Obdivují ještě nezdevastovanou přírodu. Mnoho z nich navštíví muzeum i zdejší výstavy.

Spory o pivovar
Stále ještě se táhne spor pelhřimovských právovárečných měšťanů s Jihočeskými pivovary o pelhřimovský pivovar. Proběhla již soudní řízení na úrovni okresní a krajské. Vrchní soud v Praze žádost právovárečníků zamítl. Jihočeské pivovary chtějí zdejší pivovar předat Budvaru, nebo Samsonu. Zájem o něj by měl i humpolecký Bernard.

Z důvodů těchto nevyjasněných restitučních nároků je již přes rok uzavřen hotel Slávie na náměstí.
Dne 22. 2. 1993 proběhlo u soudu řízení ve věci hotelu Slávie a dalších budov, o které zdejší právovárečníci 
v rámci restituce žádají. Okresní soud tyto nároky zamítl.

22. října 1993 se v prostorách „Měšťanského pivovaru“ sešla valná hromada pelhřimovských právovárečníků. Byla zvolena devítičlenná správní rada. Předsedou byl zvolen Ladislav Semorád. Pak byl sepsán protokol o převzetí pivovaru a dalších nemovitostí. Stalo se to na základě §151 Občanského zákoníku o věcném břemenu. To bylo totiž za císaře Rudolfa II. zaknihováno i s právem měšťanů vařit pivo. Toto právo udělil Rudolf II. pelhřimovským měšťanům 21. 9. 1596. A toto věcné břemeno dodnes nikdo nezrušil. Ředitel pivovarů České Budějovice Ing. Petřík 
na tento akt zatím reaguje negativně. Právovárečníci také na svůj nárok upozornili Parlament ČR.

UFO kolem Pelhřimova
Počátkem roku se Pelhřimovsko údajně stalo oblíbeným místem UFO. Několik lidí prý spatřilo záhadné svítící a létající předměty na různých místech u Putimova, u Nového Rychnova i v Pelhřimově.

Výsledky studentek Obchodní akademie v psaní na stroji
V Písku se letos konala regionální soutěž v psaní na stroji, ve stenotypistice a v těsnopisu. V oboru posledně jmenovaném získala první místo Radka Novotná. V kategorii elektrických strojů s korekturou byla Jaroslava Matějů první, v kategorii elektrických strojů bez korektury Monika Novotná druhá. Druhá byla i Věra Hrůzová v kategorii ručních psacích strojů. Vynikajícího výsledku dosáhla Hana Králová v Kolíně, kde se stala první mistryní republiky ve stenotypistice. Radka Novotná obsadila druhé místo v psaní na ručních psacích strojích.

Peripetie kolem Máje
Rok 1993 byl pro KS (Kulturní středisko) Pelhřimov opět rokem změn a nejasností. Ztráta budovy KD Máj přinesla zásah do celkové koncepce a organizace KS. K 31. srpnu 1993 opustilo KS KD Máj. Od 1. července 1993 nastoupil jako nový majitel firma zastoupená panem Kvášem z Pelhřimova, kterému dali odboráři Agrostroje Pelhřimov a.s. přednost před Městským úřadem Pelhřimov. MěÚ nabízel za KD Máj 11 mil. Kč a snažil se o to, aby tato budova sloužila městu a jeho občanům. Odboráři se však zachovali tržně a stále zvyšovali nároky, na které město z finančních důvodů nemohlo přistoupit. Během července, srpna, září a října se díky novému majiteli zhoršily podmínky využívání velkého sálu jak po finanční stránce (vysoké nájemné), tak i po stránce zajištění akcí (restaurace neměla přístup na velký sál). Kulturní středisko hledalo nové možnosti, kde pořádat kurzy a jiné kulturní pořady. Nakonec se alespoň podařilo zajistit v KD Máj kurz tance a několik koncertů populárních skupin.

31. 10. 1993 odstoupil pan Kváš od kupní smlouvy a KD Máj byl během několika dnů prodán odboráři Agrostroje firmě Integrál bez dodržení předkupního práva Městského úřadu. Registrace kupní smlouvy na Katastrálním úřadě v Pelhřimově byla provedena do tří dnů, přičemž tento úřední úkon trvá u jiných žádostí o zaregistrování podle zkušeností 4 až 5 měsíců. Kulturní středisko má nyní možnost pronájmu velkého sálu KD Máj na základě smlouvy s firmou Integrál o uspořádání více jak čtyřiceti akcí v roce.

Městská televize
Od 1. 12. 1993 zahájila firma JSC ve spolupráci s českobudějovickým Kabel plus zkušební vysílání městské televize. Je to zatím první místní česká privátní televize. Zatím lze na kanále 52 sledovat tzv. nucený teletext.
Dne 25. prosince se uskutečnilo první obrazové vysílání televizní stanice JSC Lokal TV. Majitelem této firmy je 
Ing. Jiří Svoboda. Před prvním vysíláním proběhl konkurz na moderátorky, kterých bylo vybráno několik. Zájem však nebyl příliš velký. Vysílat se bude v úterý v 18 a 21 hod. a ve středu v 10, 18 a 21 hodin. Ve druhém vysílání jsme kromě aktuálních zpráv mohli vidět i medailon pelhřimovského starosty Jana Tomáška.

Běh města a horská kola
Zajímavou akcí byl první ročník Městského běhu Pelhřimovem, kterého se zúčastnili vynikající běžci, například halový mistr Evropy Lubomír Tesáček a Ivan Uvízl (3. na ME v hale). Zároveň se konal i závod horských kol přes umělé překážky za účasti Radka Fořta a Radka Šimůnka, juniorského mistra světa v cyklokrosu. Závody se konaly 11. 9. 1993. Zásluhu o uskutečnění této akce měl pelhřimovský podnikatel a cyklista Richard Valenta.

Obnova Sokola v Pelhřimově
Také v Pelhřimově se obnovuje tradice Sokola. 40 let je však dlouhá doba, a tak byly zpřetrhány všechny vazby. Bývalí členové jsou již staří a mladým ideje Sokola nic neříkají. Takže v Pelhřimově má Sokol pouze 37 členů. Starostou je Václav Martínek, náčelníkem Ferdinand Kozubek a náčelnicí Alena Vaňková. Všichni jsou to staří Sokolové.

V r. 1994 bude v Praze 12. Všesokolský slet po 45 letech. Na něj se připravuje 40 děvčat a 10 chlapců (žáci) a 10 žen, které cvičí Marie Vojnová. Jednu ze sletových skladeb pro ženy sestavila bývalá profesorka zdejšího gymnázia Marta Fárová (Pospíšilová). Sokolové cvičí v tělocvičně Průmyslové školy, za kterou platí nájem a také musí platit školníka, který jim večer tělocvičnu otevře. Několik sponzorů věnovalo Sokolu určité částky, např. Nová tiskárna, Gramex, Zlatnictví Mašek (Reich).

Dříve byl pelhřimovský Sokol poměrně bohatý. Patřil mu stadion na Pražské ulici, kde byly velké šatny a kuželník. Tam se později vystavěl velký komplex OV KSČ. Dále byla jeho majetkem restaurace Zavadilka a objekt loutkového divadla. Dnes jsou zde obytné domy.

Hvězdný déšť
V noci z 11. na 12. srpna 1993 se objevil na obloze hvězdný déšť. Byl to neobvykle častý výskyt meteoritů, který byl způsoben průchodem Země rojem Perseid. Každých 120 let je mimořádně intenzivní. A to bylo právě letos. Vyvrcholení tohoto úkazu se čekalo okolo druhé hodiny ranní, lidé vstávali a čekali, až uvidí něco neobvyklého. Bylo krásně jasno, ale většina lidí neviděla nic, jen sem tam ojedinělý meteor. Nebeský úkaz se totiž o pár hodin opozdil. Došlo k němu až v 5 hodin ráno.

Soutěž o sestřičku roku
Na závěr roku vyhlásil Týdeník Pelhřimovska soutěž o nejhezčí sestřičku roku. Nejúspěšnější zdravotní sestry byly vyhlášeny v prostorách pelhřimovské firmy Mercie. Zvítězila Renata Topková z chirurgického oddělení pelhřimovské nemocnice, druhá byla Jolana Pařilová také z chirurgie a třetí Michaela Krejčová z nemocnice Humpolec.

Zhodnocení životního prostředí
Okolí Pelhřimova je jednou z oblastí nejméně postižených devastací životního prostředí. Lesy jsou ve velmi dobrém stavu, nejsou poničeny žádnými škodlivými látkami, jako třeba na severu Čech. Ovzduší je zde tak čisté, že sem mohou děti z postižených oblastí jezdit na školy v přírodě. Samozřejmě se i v Pelhřimově najdou místa, kde koncentrace škodlivých látek, jako jsou oxidy dusíku a síry, prašný spad apod., překračují povolenou normu. Jsou to hlavně místa u hotelu Rekrea, v Nádražní ulici 
u Kartáčoven a u sv. Víta.

Úpravy křemešnických lesů 
Pelhřimovské městské lesy začaly uskutečňovat některá opatření z projektu úprav vrcholové partie Křemešníka 
z hlediska ekologie a zpřístupnění. Krom vyčištění chráněných ploch bylo započato s budováním odpočívadel, jejich rozmístěním, byly zhotoveny sedací soupravy, lavičky, informační tabule atd. V návaznosti pak uzavřeny některé přístupové cesty (neveřejné) závorami. V křemešnickém celku byly převzaty dva rybníky v Ivaninách a uskutečnila se přípravná jednání k jejich rekonstrukci.

Pomník Msgre. F. B. Vaňka
Dne 1. 4. 1993 ve dvě hodiny odpoledne se konala v Děkanské zahradě malá slavnost. Byl zde odhalen pomník (na snímku) bývalému pelhřimovskému děkanovi Msgre. F. B. Vaňkovi, který v Pelhřimově působil do roku 1942. V červnu tohoto roku byl zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora Dachau, kde 1. 4. 1943 zemřel. Pomník byl zásluhou městského úřadu odhalen k 50. výročí jeho mučednické smrti. Autorem návrhu je akademický sochař Jan Dušek. Slavnostní projev pronesl starosta Jan Tomášek. Jako hosté byli přítomni paní Šonková (neteř pana děkana), želivský opat Vít Tajovský, dr. Kadlec, dr. Soušek, dr. Kašparů, vikář Hanžl. Pelhřimovský Záboj zazpíval pod vedením V. Nouzy Smetanovo Věno. Účast občanů byla poměrně velká.

Politické strany
V letošním roce politické strany neprojevují celkem žádnou aktivitu. Pouze ODS pořádá ve freskovém sále muzea setkání občanů se zástupci státní správy a samosprávy.

Dne 9. 5. 1993 pořádala ODS a butique Piccolo na náměstí módní přehlídku. Přítomným ženám byly darovány karafiáty. Dne 17. 5. na malé scéně v Máji se konalo setkání s náměstkem ministra spravedlnosti Pospíšilem, dne 
31. 5. navštívil Pelhřimov předseda parlamentu Milan Uhde. Na setkání v Máji bylo asi 150 lidí. Dne 17. 2. se konalo na malé scéně v Máji setkání náměstka ministra školství Ivana Pilipa (KDS) s občany. Přítomni byli i poslanci 
Ing. Třebický a Ing. Litomiský.

ČSSD pořádala 19. 4. 1993 setkání se svou poslankyní Petrou Buzkovou v sále muzea. Předtím měla poslanecký den. 2. 5. 1993 byla u Stráže Májová slavnost za přítomnosti Miloše Zemana. 

KSČM pořádala 22. 2. 1993 na Malé scéně v Máji besedu, které se zúčastnila poslankyně parlamentu Bumbová. Další setkání s poslankyní Bumbovou měla KSČM v prosinci.

Republikáni (SPR-RSČ) se dostali do povědomí lidí díky svým poslancům v českém parlamentu. Poslanec parlamentu České republiky MUDr. Jar. Novák, který je občanem Pelhřimova, vedl soudní spor s prezidentem ČR 
V. Havlem na základě prohlášení, že Václav Havel se léčil v protialkoholní léčebně v Želivě. Soud vyvrátil toto obvinění a uložil MUDr. Novákovi omluvit se V. Havlovi. 

Úmrtí 
Dne 21. 2. 1993 zemřela ve věku 85 let MUDr. Blanka Pujmanová, manželka známého a oblíbeného pelhřimovského chirurga, primáře MUDr. Jaroslava Pujmana. 

Za letopiseckou komisi: Mgr. Karel Kratochvíl a JUDr. Josef Doubek

Foto: archiv Muzea Vysočiny Pelhřimov