Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - oblačno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 20 lety (rok 2003) - 2. díl

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 20 lety (rok 2003) - 2. díl

Vážení čtenáři, 
přinášíme druhou část zápisů z městské kroniky z r. 2003. Zápisy v kronice zapsala tehdejší kronikářka Marie Šádová. 

Listy Pelhřimovska – deník Vysočina
Tento deník pracuje od 1. června 2002 pod divizí Vysočina Deníků Moravia akciová společnost Vltava – Labe – Press. Dvě strany jsou věnovány pouze Pelhřimovsku, jedna strana je sport Pelhřimovska. Jednou za pět týdnů vychází stránka některé z obcí. Důležité zprávy z regionu se ocitají na předních stránkách, aby si je mohli přečíst všichni občané Vysočiny. Předplatitelé jsou finančně zvýhodněni. Šéfredaktorkou je Marie Steinhauserová. 

Muzeum
S historií, kulturou a prezentací města úzce souvisí muzeum. Pelhřimovské Muzeum přešlo od 1. ledna 2023 do zřizovatelské pravomoci Kraje Vysočina se změnou názvu Muzeum Vysočiny Pelhřimov – příspěvková organizace.

Vytvořilo se a bylo obsazeno místo archeologa (od 1. března – Mgr. Lenka Cafourková). V rámci přípravy prostor pro novou stálou expozici vězeňství byla provedena oprava původní gotické dělové bašty a nejstarší části bývalého zámku pánů z Říčan (bašta byla původně součástí městského opevnění, až v polovině 16. století ji pan Adam Říčanský včlenil do novostavby zámku). Došlo k opravě vnitřních omítek, elektroinstalace, nového osvětlení.

Ve Šrejnarovském domě byly zpřístupněny sklepní prostory s instalovanou výstavou archeologických sbírek. Obě prostory byly otevřeny návštěvníkům druhý zářijový víkend při příležitosti Dnů evropského dědictví. 
V srpnu vyhlásil zřizovatel výběrové řízení na místo ředitele. Proběhlo 31. října a na základě jeho výsledků byl s účinnosti od 1. ledna 2004 jmenován ředitelem Mgr. Ondřej Hájek. 

Kulturní zařízení Města Pelhřimova
Pelhřimov je sice malé město, ale můžeme říci, že kulturou žilo vždy. Byla léta, kdy jí byl dostatek, nebo naopak. Nesmíme opomíjet ani kvalitu. V r. 2003 si mohl každý občan města najít způsob kulturního vyžití, který byl jeho mentalitě nejbližší. O to se jako jedno z velkých kulturních zařízení postaralo KZmP, jehož ředitelem je Mgr. Martin Ecler, který se zdá být velkým nadšencem a svou práci bere spíše jako poslání, než zaměstnání. Kéž mu to vydrží i v příštích letech.

V r. 2003 došlo k přejmenování Informačního centra na Turistické informační centrum. Byla prodloužena otevírací doba a zkvalitnilo se poskytování informací. TIC bylo posíleno o jednu pracovnici. Poskytlo informace zhruba 10 000 osobám. Informace se poskytují nejen turistům, kteří k nám do města zavítají, ale i místním občanům. TIC se také zabývá prodejem propagačního materiálu a vstupenek na různé kulturní akce. Také jsou zapojeni do celostátního prodeje lístků na kulturní a sportovní akce Ticketportal.

Velký ohlas vzbudilo otevření Muzea strašidel. Stalo se tak při oslavě Dne dětí 29. května. Do konce roku ho navštívilo 15 000 osob.

Kulturní zařízení města Pelhřimova je také provozovatelem Městské knihovny. Nicméně knihovna se zdá být naprosto svébytnou institucí, která jednak provozuje půjčování knih a druhou částí její činnosti je osvětová práce. Knihovna sídlí v nově rekonstruovaném domě bývalého c.k. poštovního úřadu postaveného roku 1904. Pro potřeby čtenářů má oddělení beletrie, naučné, hudební a oddělení pro děti a mládež. Mimo to mají čtenáři k dispozici studovnu s přístupem na internet a čítárnu. Ředitelkou knihovny je paní L. Soukupová. Pracuje zde celkem 13 pracovníků, z toho 10 středoškoláků knihovnického zařízení a jeden středoškolák jiného zaměření. 
28. března 2003 se konal již třetí ročník nocování dětí v knihovně. Postupně se stává tato akce velmi oblíbenou. Bohužel se jí může účastnit jen omezený počet dětí.

KZmP provozuje také Pelhřimovské noviny. Vyšly v nákladu 6600 kusů v celkovém počtu 21 vydání za rok. Občané Pelhřimova dostávají noviny zdarma. Prostřednictvím povinných výtisků jsou distribuovány do větších měst v republice. Jeden předplatitel je ze Slovenska a jeden z Rakouska. Dvě vydání (velikonoční a vánoční) vyšla v barevné úpravě. Šéfredaktorkou těchto novin je Daniela Kozáková. 

Policie
Obvodní oddělení Pelhřimov sídlí v budově u Jihlavské brány. Velitelem je major Augustin Repáč. Mimo něj pracuje na oddělení 34 policistů, z čehož jsou dvě ženy, které vykonávají běžnou práci. Oddělení se stále potýká s nedostatkem lidí, protože část policistů je během týdne ve škole nebo na školení. Vždy má přednost šetření závažnější trestné činnosti před méně závažnou. Služba se posiluje o víkendech a o nočních službách, které jsou pro celý obvod. Velkou pomocí by bezesporu byl kamerový systém. Třeba někdy v budoucnu bude mít město dostatek finančních prostředků, aby mohl být instalován. Vždyť otázka pořádku není vždy záležitostí jen policie.

Řízení města
Město je řízeno starostou Leopoldem Bambulou, 1. místostarostou Mgr. Bohumilem Kovandou a 2. místostarostou Mgr. Luďkem Březinou. Tito a ještě další čtyři zastupitelé jsou členy Rady města Pelhřimova, která se během roku sešla na svých jednáních celkem 22krát. Členů městského zastupitelstva je 21, ti se ke svým jednáním scházejí pravidelně jednou za měsíc, či dva. V roce 2003 projednávali záležitosti města devětkrát.

Rozhodnutí Zastupitelstva města Pelhřimova a Rady města Pelhřimova uvádějí mimo jiné v život úředníci jednotlivých odborů Městského úřadu Pelhřimov. Městský úřad pracuje prostřednictvím těchto odborů a kanceláří:

Kancelář starosty: vedoucí JUDr. Miroslav Kubánek
Odbor životního prostředí: vedoucí Bohumír Hrobský
Odbor výstavby: vedoucí Ing. Zdeněk Přech
Finanční odbor: vedoucí Ing. Libuše Laštovičková
Odbor vnitřních věcí: vedoucí Ing. Jiří Matiášek
Odbor vnitřních věcí: ověřování Alena Pachmanová
Hospodářský odbor: vedoucí Ing. Stanislav Kropáček
Interní auditor: Lenka Nováková
Kancelář tajemníka: Mgr. Vlastislav Větrovský
Odbor sociálních věcí: vedoucí Jana Sládková
Odbor dopravy: vedoucí Ing. Miroslav David
Obecní živnostenský úřad: vedoucí Danuše Zíková
Odbor školství a kultury: vedoucí Mgr. František Strnad
Odbor státní soc. podpory: vedoucí Ing. Jan Litomiský

Pod správu Městského úřadu Pelhřimova patří i Městská správa lesů, Technické služby, Kulturní zařízení města Pelhřimova.

Záchranný hasičský sbor
V roce 2003 měl celkem 57 členů, z toho 39 ve výjezdu, což v hasičském slangu znamená, že tito hasiči jsou okamžitě připraveni na zásah. Velitelem této jednotky je Ing. mjr. Jiří Hörner. Během uplynulého roku zasahovala jednotka u 72 požárů, 95 dopravních nehod a 158 technických zásahů.

V tom případě se jednalo převážně o odemykání bytů, práci ve výškách apod. V kalendářním roce se jednalo o 337 zásahů, z toho 12 bylo planých poplachů. V listopadu se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, byla rozdávána ocenění za dlouholetou činnost. Stužku za půlstoletí obětavé práce ve sboru dostal Miloslav Blažek. Za 40 let ve sboru byla oceněna Miloslava Petrová a Jaroslav Maděra.

Za 20 let služby obdržela vyznamenání Václava Mastná. Všem oceněným poděkoval dlouholetý starosta sboru Václav Havelka. 

Spojené kartáčovny
Spojené kartáčovny se staly v roce 1991 akciovou společností. Během 90. let se postupně stali vlastníky akcií fyzičtí akcionáři i privatizační fondy. Situace se stabilizovala v r. 1998, kdy majoritní podíl akcií vlastní dva akcionáři. Postupně došlo k modernizaci výroby, jsou nakupovány ucelené výrobní technologie s vysokou produktivitou práce. Jsou vybudovány i nové výrobní prostory, komplexně je řešena otázka logistiky, včetně výstavby moderních skladovacích prostor. Generálním ředitelem podniku je Ing. Jiří Zbrojka, finančním ředitelem Ladislav Brada, ředitelem pro techniku a výrobu Ing. Vnislav Jelínek. 

Církev
Jednou z důležitých církví, která sídlí v Pelhřimově, je církev evangelická. Její oficiální název – Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Strměchách, Kazatelská stanice Pelhřimov sídlí v Růžové ulici 82. Tento sbor patří do společenství 16 sborů Horáckého seniorátu. Farářem sboru je Mgr. Michael Hána, kurátorem MUDr. Drahomír Jirásek. Správním orgánem je volené staršovstvo, které má 12 presbyterů a faráře. Schází se pravidelně každý měsíc. Členy sboru jsou 334 věřící. I když toto číslo je ve srovnání s počtem členů katolické církve poměrně malé, pojí její členy velká soudržnost. 

Zimní stadion
Hokejový klub Spartak jednal v květnu se zástupci města o provozování zimního stadionu. Klub má v plánu provozovat stadion po celý rok. Hokejisté by se tímto způsobem srovnali s oddíly tenisu a volejbalu. V praxi by stadion zůstal i nadále v majetku města. Klub počítá se sjednáním kontraktů na pronájem stadionu k veřejnému bruslení, tréninkům hokejových oddílů, podnikovým ligám a různým soustředěním. Výdělek z provozování by připadl na rozvoj hokeje ve městě. Rada města schválila smlouvu s klubem na svém jednání a stanovila, že kromě stadionu budou hokejisté provozovat i Sporthotel. Zaměstnanci areálu budou nadále placeni technickými službami. Stadion bude zapůjčen od 1. srpna 2003 na jeden rok zdarma. 

Český svaz turistů
Předsedou pelhřimovské organizace je Pavel Pípal, který během roku organizoval nespočet výletů a pochodů. Se členy se také stará o značení turistických tras. Málokterý region má tak vzorné značení jako Pelhřimovsko. V r. 2003 provázel zájemce po značených cestách na stránkách Pelhřimovských novin. Tyto exkurze o krajině byly velmi poučné a zajímavé. 

Hralous
Tento divadelní spolek vznikl před 15 lety. Tehdy se domluvilo několik mladých lidí, že budou hrát pohádky pro děti. Členové souboru si je vymýšlí sami. Hry nemají daný text, dialogy většinou vznikají až při představení, proto je každé trochu jiné.

V roce 2003 mělo divadlo šest stálých členů a několik dalších, kteří hráli pouze příležitostně. V červnu účinkovali 
v Dobré Vodě na pouti a u rybníka Stráž sehráli indiánskou pohádku pro 1. ZŠ Krásovy Domky. Jednalo se o součást akce „Šlape celá škola“. Pohádku zhlédlo 300 diváků.

Kalendářní rok zakončilo divadlo účinkováním na Zlatou neděli na náměstí. Dvě představení viděli návštěvníci vánočního trhu i kolemjdoucí. 

Za Letopiseckou komisi: Mgr. Ivana Vaňková a JUDr. Josef Doubek

Foto: Mezi největší kulturní akce roku se řadil koncert nizozemského symfonického orchestru, jehož dirigent pocházel z partnerského města Waddinxveen. Z tohoto důvodu orchestr v rámci turné vedle Prahy a Vídně vystoupil i pelhřimovském Městském divadle.