Dnes je 25.06.2024

Svátek má Ivan

ikonka pocasi 25°C - oblačno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 20 lety (rok 2003) - 1. díl

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 20 lety (rok 2003) - 1. díl

Vážení čtenáři, od posledního listování v městské kronice se opět jako obvykle posunujeme o deset let do roku 2003. Tuto dobu před 20 lety si nepochybně pamatují mnozí z nás. Pro její připomenutí přinášíme první část vybraných zápisů. 

Referendum o vstupu do EU
I Pelhřimov žil v první polovině roku očekáváním, jak dopadne vyhlášené referendum o vstupu do Evropské unie 
v našem městě. Odevšad z médií na nás útočily ty zaručeně správné úvahy, proč se rozhodnout pro ano, nebo naopak pro ne. I Pelhřimovští uvažovali a v celém předvolebním období se člověk často stával i nechtěným účastníkem diskuzí, zda půjdeme či nepůjdeme, a když půjdeme, zda řekneme ano či ne. Svým způsobem bylo i poučné kdykoliv a kdekoliv vyslechnout názory spoluobčanů.

Výsledky ve městě byly takové, že z celkového počtu oprávněných voličů 13 079 se zúčastnili 7523 občani. Platných odevzdaných hlasů bylo 7391, což je celkem 57,54 % voličů. Pro vstup do Evropské unie se vyslovilo 5788 voličů, což je 78,3 % hlasů. Ne řekli 1603 voliči. V Pelhřimově se hlasovalo celkem ve 29 okrscích. 

80 let od smrti F. B. Vaňka
V březnu, a to v sobotu 29. 3. se konala slavnost pořádaná Karmelitánským nakladatelstvím z Kostelního Vydří k uctění památky Msgr. F. B. Vaňka, který zemřel v koncentračním táboře Dachau 1. dubna 1943. Jednalo se o komponovaný pořad, jehož stěžejní částí byly dvě přednášky o F. B. Vaňkovi jakožto veskrze renesančním člověku, který mnohé pro město vykonal. První v podání archivářky Dr. Martínkové a druhá od Dr. Kvášové z Muzea. Ta přiblížila posluchačům vlasteneckého kněze jako významného činitele Chrámového družstva. Tyto pozoruhodné přednášky byly orámovány úvodním projevem starosty města, církevní hudbou v podání katolické mládeže a v neposlední řadě i krátkým vystoupením samotné neteře Msgr. Vaňka.

Akce byla ještě doplněna putovní výstavou o životě a díle pelhřimovského děkana. V sobotu byly panely umístěny v kapli Panny Marie, ale z tohoto zatím nevyhovujícího prostředí byly vzhledem k zájmu obyvatel přeneseny do Muzea. Mezi účastníky vzpomínkové akce byl ještě dostatek těch, kteří si osobně na pana děkana vzpomínají, takže o přestávce si člověk mohl vyslechnout i nejednu zajímavou historku. 

Pamětní deska rodiny Lipských
23. duben se v Pelhřimově obzvlášť vydařil. Bylo příjemné odpoledne, svítilo sluníčko, na náměstí postávali lidé, jako by něco nebo někoho očekávali. A opravdu. Do města přijel celý klan Lipských. Stalo se tak vzhledem k blížící se osmdesátce Lubomíra Lipského a také proto, že měla být odhalena deska na domě číslo 79 na Masarykově náměstí, kde bývala cukrárna rodiny Lipských.

V salonku radnice se nejprve od třinácti hodin setkal významný herec se svými bývalými přáteli a staršími členy spolku Rieger a také s představiteli města. Zde také převzal od ing. Hořejšího členství v Klubu přátel historického Pelhřimova. Poté sešli všichni na náměstí, kde byla odhalena pamětní deska. Hrála hudba ZUŠ, přišli členové spolku Rieger  v kostýmech z jejich poslední hry Nejkrásnější válka, nadchli diváky oblíbenou písní z této hry a pak se všichni přemístili do Muzea, kde pokračovala beseda a autogramiáda. O to smutnější byla o několik týdnů později uveřejněná zpráva o úmrtí manželky Lubomíra Lipského. 

Obchvat
Velmi mnoho si Pelhřimov sliboval od otevření obchvatu. Tento projekt se začal rýsovat ještě v době, kdy existoval okresní úřad a byl zpracován územní plán města Pelhřimova, tedy v devadesátých letech. Bylo zapotřebí, aby přetížené komunikace procházející městem byly odlehčeny a ty nejdůležitější, s napojením na dálnici, vedly mimo město.

Stavba byla zahájena 21. června 2001. Část obchvatu směrem na Humpolec a Prahu byla otevřena 3. července dopoledne za účasti senátora M. Štěcha, starosty města L. Bambuly, zástupců investora, dodavatelů a dalších hostů. Zhotoviteli stavby byly firmy Strabag a. s. a Stavby mostů Praha. Celkové náklady na stavbu byly 225 milionů korun a byly hrazeny z Evropské investiční banky a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato silnice je dlouhá 3,4 km. Její šířka je 11,5 m a výška konstrukce silnice 60 cm. 


Divadlo
Začátkem července se začalo také s rekonstrukcí vnějších omítek divadla, která trvala do prosince. S novou omítkou je divadlo opravdu chloubou města. 

Nemocnice 
Čeho si Pelhřimáci považují? Bylo by toho více, ale na prvním místě stojí nemocnice. Každý obyvatel ví, že nemocnici „udělal“ primář Pujman a ten si vychoval své pokračovatele a doufejme, že ti zase své a přejeme si, aby to bylo zase tak dál, neboť věhlas tohoto ústavu by pokračoval. V době, kdy se řada nemocnic zadlužovala a měla problémy, začalo se u nás v dubnu 2002 se stavbou nového pavilonu akutní medicíny. Pelhřimov držel palce a vše dobře dopadlo. 18. prosince 2003 byla ředitelem P. Hralou a senátorem M. Štěchem slavnostně přestřižena páska a objekt byl předán lékařům, zaměstnancům nemocnice a zkrátka všem těm, kteří budou někdy v budoucnu potřebovat lékařskou péči a pomoc. Občané města ocenili, že jim bylo umožněno prohlédnout si celý nový pavilon. Stalo se tak 19. prosince odpoledne. Rozsah a vybavení nového pavilonu plně odpovídá reálným potřebám spádové oblasti Pelhřimova. 

Knihkupectví 
Mezi ty, kteří mohou být označeni za propagátory kultury ve městě a občas jsou i spoluautory a autory různých akcí, patří Vytopilovo knihkupectví (pořádání různých autogramiád a propagace vydaných knih).

Zábranovo knihkupectví se specializuje na autorské čtení a výstavy fotografií a kreseb. Ve Freskovém sále Muzea uspořádalo autorské čtení básní J. H. Krchovského (14. 3.), 20. května besedu s M. Knížákem a 21. listopadu čtení básní Pavla Zajíčka i s klavírním doprovodem.

Téměř na samém konci roku, a to 22. listopadu, byla otevřena kavárna s knihkupectvím. Má velmi neotřelý a zajímavý název - Tygřík. Podle majitelů MUDr. Ivany Vítů a Ing. Ondřeje Krejčího se jedná o odkaz na báseň Williama Blakea a na knihu Tracyho tygr Williama Saroyana. Zajímavý interiér pomáhal vytvářet výtvarník Štěpán Dančo, který také ilustroval Tracyho tygra. Přínosem takto zajímavého kulturního stánku je i to, že se zde nekouří. Knihkupectví preferuje především tvorbu vydávanou nakladatelstvím Maťa. Lze zde najít i různé propagační materiály a pohlednice Pelhřimova.

Agentura Dobrý den
Agentura je pořadatelem mezinárodního festivalu Pelhřimov - město rekordů, provozovatelem a správcem sbírek Muzea rekordů a kuriozit, správcem České databanky rekordů, zprostředkovatelem vystoupení řady rekordmanů, držitelem několika světových a více než 20 národních NEJ. Pelhřimov je podle vyjádření prezidenta agentury M. Marka Mekkou rekordmanů, což i v roce 2003 potvrdilo několik faktů.

Byla vydána první Česká kniha rekordů, která má 128 plnobarevných stránek. Náklad 5000 výtisků byl distribuován v České republice i na Slovensku. V knize je jedna z kapitol věnována městu Pelhřimov, další Muzeu rekordů a kuriozit. O knihu projevily zájem i krajanské spolky Čechů v USA.

Během mezinárodního festivalu Pelhřimov - město rekordů bylo v Pelhřimově vytvořeno 54 českých rekordů, jeden slovenský a dva německé. Během dvou dnů navštívilo Pelhřimov 12 tisíc diváků. Pro pořadatele z agentury byla nejcennější rekordní účast v největší autogramiádě rekordmanů na světě. Ke 130 metrům stolů na Masarykově náměstí zasedlo 121 lidí zapsaných v právě vycházející České knize rekordů.

Agentura Dobrý den rovněž iniciovala vytvoření pracovní skupiny scházející se nad koncepcí města a rovněž vytvořila základ později přijaté Koncepce cestovního ruchu města. Z námětů předkládaných agenturou Městskému úřadu v předchozích letech vzešly podněty na vytvoření Stezky po stavebních slozích. 
  
Stromy ve městě
Ke Dni dřeva a stromů bylo vysazeno 18 stromů v ulici Táborská. Jednalo se o slavnostní akci, které se zúčastnili rodiče dětí narozených roku 2003, žáci Speciální školy, žáci ZŠ Komenského, vedení Pelhřimova, p. Bambula, p. Kovanda a p. Březina, senátor Štěch, poslankyně Němcová, vedoucí odboru ŽP Kraje Vysočina p. Hájek. Stromy stály 47 380 Kč. Obnova uschlých stromů na výjezdech z Pelhřimova stála 5205 Kč.

Na území města bylo označeno cedulkami Památný strom šest stromů nebo alejí (javor klen nad nemocnicí, javorová alej k Nohavičkám, jilm horský za hotelem Rekrea, dvě lípy srdčité u křížku v Sadech nad hospodou, javor mléč nalevo u vstupu do Městských sadů).

Z takovýchto akcí, které chrání přírodu, mají občané radost. O to více si přejí, aby byli dopadeni a potrestáni viníci, kteří likvidují sotva vzrostlé stromy na sídlištích i v ulicích města. 

Farní charita
Zřizovatelem této humanitární organizace je českobudějovické biskupství. Po svém vzniku směřovala Farní charita svou pomoc především do oblasti bojů na území bývalé Jugoslávie. Provozovala také tzv. šatník, kde sociálně potřební obyvatelé Pelhřimova mohli dostat bezplatně ošacení a ložní prádlo. Od roku 1996 provozuje Farní charita poradnu. Pomáhá těm, kteří potřebují pomoc při hájení svých oprávněných zájmů, ale i při plnění různých povinností.

Od roku 1997 poskytuje a zajišťuje drobnou pečovatelskou službu. Počet klientů se pohybuje okolo 12-16. K dispozici jsou až dvě pečovatelky podle počtu klientů a náročnosti poskytované služby.

Od letošního roku organizuje Farní charita Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je poskytován občanům Pelhřimova buď přímo nebo nepřímo formou služeb poradny. 

Mistr republiky ve hře boccia
Sportovní slávu Pelhřimovu získává zdravotně postižený Aleš Bidlas, který soutěží ve hře boccia. V minulosti se zúčastnil světových šampionátů v USA, Portugalsku, paralympiády v Sydney atd. V současnosti je držitelem bronzové medaile ze Světového poháru, kterou si přivezl z Nového Zélandu. Začátkem prosince se již mohl chlubit dalším úspěchem. V Praze získal titul mistra republiky v tomto sportu. 

Sokol
V Pelhřimově působí i Tělocvičná jednota Sokol. Od roku 1993 až do současnosti je jejím starostou bratr Václav Martínek. Členové Sokola se účastní různých sportovních aktivit. V listopadu 2003 se stali nejúspěšnějšími účastníky župního přeboru v plavání. Získali sedm medailí, tři zlaté pro starší žákyně H. Němcovou, S. Valentovou a dorostenku I. Martinů. Stříbro si odnesl J. Hána za starší žáky, bronz mladší žákyně L. Nováková a dorostenka E. Svobodová. Zlatou medaili vybojovala i cvičitelka B. Vaverková. 

Za Letopiseckou komisi: Mgr. Ivana Vaňková, JUDr. Josef Doubek
Foto: archiv Spolku divadelních ochotníků Rieger a Muzeum Vysočiny Pelhřimov