Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 21°C - jasno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 100 lety (rok 1924)

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 100 lety (rok 1924)

Vážení čtenáři, jako každoročně se začátkem nového kalendářního roku vracíme v městské kronice o sto let zpět, letos do roku 1924. Zápis z tohoto roku je v kronice stručný, zhruba tři strany, takže i náš výběr tomuto rozsahu zápisu odpovídá. Potěšme se stylem a formou tehdejších zápisů, z nichž 
na nás dýchne stoletá historie.

Posvátná vzpomínka 
Věnována byla v obecním zastupitelstvu 12. února 1924 starostou Karlem Kulíkem zesnulému bývalému americkému prezidentu Woodrow Wilsonovi, spoluzakladateli naší republiky a nejlepšímu zahraničnímu příteli prezidenta naší republiky T. G. Masaryka. Po vzpomínce poslána soustrastná depeše severoamerickému konzulátu do Prahy.

Koupě reality čísla popisného 60 pro obecní dvůr 
K návrhu městské rady koupilo obecní zastupitelstvo z důvodu praktických realitu hospodářskou číslo popisné 60/11 v ulici Říčanského za 150 000 korun pro své obecní účely. Umístilo v ní dva páry koní, všecky hospodářské vozy, pohřební vozy, hasičské žebříky, dva kočí a hospodářského správce Potůčka. Současně prodala obec za 110 000 korun rolnickém družstvu polovici špýcharu za soudní budovou vedle dřevárny, kde byly umístěni erární hřebci dle smlouvy s obcí a o které se nadále bude starat okresní správní komise dle příslušného ujednání.

Zakoupení zahrady pro účele regulační 
Obecní zastupitelstvo 24. května 1924 zakoupilo k návrhu městské rady po dobrozdání obecní finanční komise zahradu v ulici Husově od Pavly Fárové, vdovy po okresním řediteli a bývalém zastupiteli městském ve výměře 291 m2 za 3500 korun. 

Úpravy požitků služebních 
Obecních zaměstnanců při obci města Pelhřimova s ohledem na příslušné zákony o státních zaměstnancích provedeny byly nově, ovšem ne k úplné spokojenosti městských úředníků a zřízenců (pro naprostou nejasnost zákonů) na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28. května 1924.

Veřejné práce
Nouzové práce jarní 1924 čelily nezaměstnanosti dělnictva a záležely péčí města Pelhřimova v odkopání ohyzdného svahu u nádraží, v úpravě cesty od rybníka Strachovského vzhůru k silnici pražské po příslušných výkupech malých částí pozemků. Tyto práce vyžádaly si náklad 28 468 korun. Státní podpora na tyto práce činila 11 388 korun.

Výzdoba památného plukovního praporu v J. Hradci 
Obecní zastupitelstvo 3. července 1924 se usneslo věnovati částku 1500 korun na výzdobu tohoto praporu vyšitím znaku města Pelhřimova a zlatým nápisem vyšitým na stuhách „Pravda vítězí“. Prapor vyzdobila Tělocvičná jednota Sokol v Jindřichově Hradci.

Nouzové obecní obytné domky při humpolecké silnici 
Dle zmocnění obecního zastupitelstva ze dne 3. července 1924 zadala městská rada na základě ofertního veřejného řízení stavbu pěti obytných domků o 20 bytech pro malé nájemníky za sumu 205 650 korun. Pozemek k tomu účelu potřebný byl zakoupen od Vojtěcha Pecha za 9000 korun.

Sgrafita 
Na děkanském kostele objevena byla péčí pana děkana Vaňka a obnovená za finanční pomoci obce města Pelhřimova. Po 46leté službě do penze Správce důchodu František Krubner byl na vlastní žádost obecním zastupitelstvem dne 20. srpna 1924 penzionován a za věrnou poctivou službu mu vřele poděkováno. Než dlouho tento starý úředník penze svojí neužíval, zemřel po záchvatu mozkové mrtvice 30. března 1926.

Čelení lichvě se stavebními pozemky 
Obecní zastupitelstvo 22. října 1924 se na návrh městské rady usneslo zakoupiti rozparcelované stavební pozemky u Strachova a to celkem dosud nezastavěných 25 stavebních parcel ve výměře 9562 m2 za 20 000 korun. Vážná krize bytová a pak nedostupné ceny pro dělné malé lidi za stavební pozemky od soukromníků přiměly správu obecní k tomuto naléhavému ozdravnému kroku. Obecní zastupitelstvo tak stanovilo, že pozemky se budou prodávat za cenu, zač je obec koupila, lidem potřebným. Během pak krátké doby vznikla tu pěkná čtvrť, z ní jest již velmi blízko do starého Pelhřimova.

Obecní silnička myslotínská 
Tato byla zřízena v roce 1924 a 1925 a obec pelhřimovská ji umožnila ve svém katastru darováním potřebného pozemku u cihelen. Zřízením silničky získala i obec naše stojící tu cihelnu jako městský podnik. Také kámen vylámaný v Hynkově stráni obecní byl na zřízení této silničky městem věnován.

Obecní dřevárenská kolna 
V ulici Legií vedle budovy lesního oddělení byla z vůle obecního zastupitelstva 24. března 1924 propůjčena zdarma na šest roků okresní správní komisi pro umístění státní autobusové garáže pro dopravu osob a zboží na Červenou Řečici. Skladiště na benzín pro správu této dopravy zřízeno ze železobetonu v mezi vozové cesty ke svaté Anně z humpolecké silnice vedoucí.

Za Letopiseckou komisi: Mgr. Karel Kratochvíl a JUDr. Josef Doubek, fotografie: archiv Muzea Vysočiny Pelhřimov